Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom: Skatteverkets överklagande avslås - EU-rätten har företräde

2017-11-30

 Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2017-11-30

 Fråga om tillämpningen av undantaget i 2 kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980) från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. (Mål nr 1889--1890-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1111--1114-16).

Share Öppna i ny flik

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2017-11-30

 Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Björn Samström döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2017-11-30

 Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot Björn Samström som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt mot sex personer för bedrägerier och utpressning

2017-11-30

 I dag 30 november 2017 har åtal väckts vid Alingsås tingsrätt för omfattande bedrägerier samt ett fåtal utpressningsfall utförda av personer på en flyttfirma.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vårdbidrag

2017-11-29

 Fråga om förutsättningar för rätt till vårdbidrag föreligger. (Mål nr 4804-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1889-17).

Share Öppna i ny flik

Regeringen ökar insynen i hur partier finansieras

2017-11-29

 Regeringen har beslutat en proposition med förslag som ökar insynen i partiers finansiering. Varje parti och ledamot på central, regional och lokal nivå blir redovisningsskyldiga för sin verksamhet och anonyma bidrag förbjuds.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2017-11-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Skatteverket har haft rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Domstolen har även prövat förutsättningarna för befrielse från skattetillägget.

Share Öppna i ny flik

Dom i ärende där åklagaren vill få det prövat om gärningarna kan bedömas som våldtäkt

2017-11-29

 På torsdag den 30 november klockan 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett ärende där 41-åriga Björn Martin Samström är åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Åklagarna är tillgängliga efter att dom meddelats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2017-11-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Skatteverket har haft rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Domstolen har även prövat förutsättningarna för befrielse från skattetillägget.