Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandling

2017-12-05

 Frågor om EU-rättsliga principer om bl.a. likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling som motiverats av kontraktets värde samt i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. (Mål nr 3830-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 807-17).

Share Öppna i ny flik

Förslag på moderniserade regler om förhör som bevisning

2017-12-05

 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett delbetänkande med förslag om att det ska införas utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol.

Share Öppna i ny flik

Skyddet för transpersoner utökas

2017-12-05

 Att få vara den man är ska vara en rättighet för alla i Sverige. Regeringen har därför beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag som stärker transpersoners skydd i straffrätten. Bland annat förbjuds hets mot transpersoner.

Share Öppna i ny flik

Regeringen föreslår ändringar i mediegrundlagarna

2017-12-05

 Regeringen lämnar nu förslag på uppdaterade mediegrundlagar. Genom grundlagsändringen begränsas ansvariga utgivares ansvar för innehåll på nätet. Förslaget möjliggör också ett förbud mot databaser som sammanställer och sprider uppgifter om till exempel vilka som förekommer i domar i brottmål. Journalisters verksamhet eller publiceringar kommer däremot inte att påverkas av förslaget.

Share Öppna i ny flik

Reyes Axtelius döms till två års fängelse för mordbrand

2017-12-05

 Värmlands tingsrätt meddelar dom mot Reyes Axtelius som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Reyes Axtelius döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mutor i musikbranschen ogillas

2017-12-04

 Stockholms tingsrätt har i dag ogillat åtal om mutor i musikbranschen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt personuppgiftslagen

2017-12-04

 Landsting får inte ge ett ombud till en patient direktåtkomst till patientens journal.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om ett fartyg som har befunnit sig inom oceanfartsområdet kan anses ha gått i oceanfart trots att det inte har angjort någon hamn där.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågorna om hur det vid tillämpning av oceanfartsregeln ska avgöras om ett fartyg ska anses huvudsakligen ha gått i oceanfart samt vad som utgör ett EES-handelsfartyg enligt bestämmelserna om sjöinkomst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt personuppgiftslagen

2017-12-04

 Landsting får inte ge ett ombud till en patient direktåtkomst till patientens journal.