Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Delbeslut i mål om offentlig upphandling

2017-11-20

 Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs.

Share Öppna i ny flik

Friande dom för polismän

2017-11-20

 Tingsrätten friar de båda polismän som stått åtalade för misshandel alternativt tjänstefel efter att ha utdelat slag med batong mot en Hammarby-supporter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2017-11-20

 Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900). (Mål nr 6335-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5245-15).

Share Öppna i ny flik

Inte tillåtet att odla cannabis för självmedicinering

2017-11-20

 En man odlade cannabis i syfte att använda den för att lindra allvarlig smärta. Högsta domstolen anser att mannen har befunnit sig i en nödsituation men att gärningen ändå inte är tillåten. Med beaktande av de speciella omständigheterna kring gärningen har den bedömts utgöra ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen uttalar sig om betydelsen av att en häktningsförhandling hålls och häktningsbeslut meddelas trots att den s.k. 96-timmarsfristen överskridits.

2017-11-17

 När någon har gripits och anhållits, ska frågan om fortsatt frihetsberövande prövas vid en häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter att den misstänkte gripits (96-timmarsfristen). En domare underlät av oaktsamhet att kontrollera att fristen inte hade överskridit. Domaren höll häktningsförhandling och häktade de misstänkta. Domaren åtalades för...

Share Öppna i ny flik

Intäktsramar för naturgasföretag och elnätsföretag

2017-11-17

 Kammarrätten har i dag avgjort ett flertal mål som gäller fastställande av intäktsramar för naturgasföretag (naturgasmålen) och elnätsföretag (elmålen). Innebörden av kammarrättens fyra domar i naturgasmålen är att Energimarknadsinspektionen ska räkna om intäktsramarna. I elmålen har kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens avgöranden i...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 1071-17

2017-11-17

 Den 27 november 2017, kl. 10.00, inleds huvudförhandling i ett mål (B 1071-17) där en man är misstänkt för mord. Förhandlingen kommer att hållas i Hudiksvalls tingsrätts lokaler, Lagmansgatan 1.

Share Öppna i ny flik

Billy Fagerström åtals för mordet på Tova Moberg

2017-11-17

 Billy Fagerström åtalas i Hudiksvalls tingsrätt för mordet på Tova Moberg. Utöver mord åtalas Billy Fagerström även för grov kvinnofridskränkning mot Tova Moberg under perioden 2015 fram till i mars 2017.

Share Öppna i ny flik

HD uttalar sig om betydelsen av att en häktningsförhandling hålls och häktningsbeslut meddelas trots att den s.k. 96-timmarsfristen överskridits.

2017-11-17

 När någon har gripits och anhållits, ska frågan om fortsatt frihetsberövande prövas vid en häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter att den misstänkte gripits (96-timmarsfristen). En domare underlät av oaktsamhet att kontrollera att fristen inte hade överskridit. Domaren höll häktningsförhandling och häktade de misstänkta. Domaren åtalades för tjänstefel. Hovrätten bedömde gärningen som ringa och ogillade åtalet. Högsta domstolen fastställer nu hovrättens domslut.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2017-11-16

 Regeringen har 2017-11-16