Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

36 årig man från Eskilstuna döms för bl.a. våldtäkt mot barn och ett stort antal fall av sexuella övergrepp begågna mot 63 flickor

2018-07-10

 36-åringen döms för våldtäkt av barn och sexuellt utnyttjande av barn, 45 fall av sexuella övergrepp mot barn, 204 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, 52 fall av sexuellt ofredande, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott m.m. till fängelse i 4 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade gymnasielagen

2018-07-06

 Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Iställ...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en 17-årig person för bl.a. mord på Enskede Gårds gymnasium

2018-07-06

 Tingsrätten har idag dömt en 17-årig person för mord på Enskede gårds gymnasium den 13 december 2017.

Share Öppna i ny flik

Ny delgivningsform ska ge färre inställda förhandlingar

2018-07-05

 Från brott till dom inom 2-6 veckor. Via ett regeringsuppdrag som bland annat Solna tingsrätt och Attunda tingsrätt fått kan det nu bli verklighet.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten prövar inte överklagande av tillstånd till allmän sammankomst

2018-07-04

 Förvaltningsrätten har i beslut den 3 juli 2018 funnit att RFSL inte har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att bevilja Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmän sammankomst på Södertorg i Visby.

Share Öppna i ny flik

Bolag inom Stockholms kommun nekas avdrag med miljardbelopp

2018-07-03

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att tretton bolag som ägs av Stockholms kommun via ett holdingbolag får avslag på sina överklaganden om avdrag för räntekostnader med över en miljard kronor.

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-07-03

 Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräcklig information i målet för att avgöra om utlänningen har gjort sig skyldig till sådan brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet som ska beaktas vid prövningen av ansökan om uppehållstillstånd??.

Share Öppna i ny flik

Skälen till inställda brottmålsförhandlingar

2018-07-03

 Nära 22 procent av de planerade brottmålsförhandlingarna i tingsrätt ställdes in under 2017. Det visar statistik som Domstolsverket, utifrån vad domstolarna rapporterat in, har tagit fram. Flera medier har rapporterat om de inställda förhandlingarna under den senaste veckan.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2018-07-03

 Vid bedömningen av om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan har en av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter inte beaktats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att inneha vapen

2018-07-02

 Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sam-manslutning som är det. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att tillstånd inte kan vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade...