Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Långvarigt häktad försätts på fri fot

2020-11-19

 Högsta domstolen har beslutat att en man som har varit häktad sedan mars 2019, misstänkt och senare åtalad för grovt narkotikabrott, ska försättas på fri fot. Domstolen har ansett att den långa handläggningen av åtalet – som huvudsakligen har berott på att åtalet mot mannen har handlagts tillsammans med åtalen mot ett stort antal andra personer – har medfört att häktningen kommit att strida mot den s.k. proportionalitetsprincipen.

Share Öppna i ny flik

Frågor med anledning av pågående pandemi

2020-11-19

 Domstolarna och Domstolsverket får just nu många frågor från media och allmänhet om hur domstolarna kommer att hantera sin verksamhet efter regeringens information tidigare i veckan om begränsningar för allmän sammankomst.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-11-18

 Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om miljöstyrande start-och landningsavgifter

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mord och grov mordbrand

2020-11-18

 Hovrätten har i dag dömt en kvinna för förberedelse till mord på sin tidigare sambo till 7 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-17

 Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-17

 I veckans inlägg skriver domaren Lisa Anestål om målsägandebiträdets roll i brottmål, vilka förutsättningar som måste finnas för att ett målsägandebiträde ska utses av domstolen och annat stöd som den som är målsägande kan få inför och under en rättegång.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd

2020-11-17

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande inhibition av villkor om Huawei.

Share Öppna i ny flik

Beslut om förbud mot huvudduk upphävs

2020-11-17

 I två domar har Skurups respektive Staffanstorps kommuns beslut ansetts stridande mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2020-11-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6456-20

Share Öppna i ny flik

New English-language website for Sweden’s Supreme Administrative Court

2020-11-17

 The case law of the Supreme Administrative Court is now available in English. On a new website, the Court will publish a selection of current precedents within the administrative law area.