Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-11-18

 Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om miljöstyrande start-och landningsavgifter

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mord och grov mordbrand

2020-11-18

 Hovrätten har i dag dömt en kvinna för förberedelse till mord på sin tidigare sambo till 7 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-17

 Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-17

 I veckans inlägg skriver domaren Lisa Anestål om målsägandebiträdets roll i brottmål, vilka förutsättningar som måste finnas för att ett målsägandebiträde ska utses av domstolen och annat stöd som den som är målsägande kan få inför och under en rättegång.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd

2020-11-17

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande inhibition av villkor om Huawei.

Share Öppna i ny flik

Beslut om förbud mot huvudduk upphävs

2020-11-17

 I två domar har Skurups respektive Staffanstorps kommuns beslut ansetts stridande mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2020-11-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6456-20

Share Öppna i ny flik

New English-language website for Sweden’s Supreme Administrative Court

2020-11-17

 The case law of the Supreme Administrative Court is now available in English. On a new website, the Court will publish a selection of current precedents within the administrative law area.

Share Öppna i ny flik

Begränsning av antalet platser för åhörare i rättssalarna

2020-11-17

 För att minska antalet besökare vid tingsrätten och hyres- och arrendenämnden har vi idag beslutat att kraftigt inskränka antalet platser för åhörare i rättssalarna.

Share Öppna i ny flik

Häktningar i mål om mord

2020-11-13

 Tingsrätten har idag häktat två personer som bedöms vara på sannolika skäl misstänkta för mord. Brottet ska ha begåtts på Årstabron den 17 september 2020.