Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Uppsala men hade rätt att avslå på Välljärnsgatan 47 B i Västerås

2022-06-23

 Polismyndigheten har avslagit en persons ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Uppsala den 1 maj 2022 och på Välljärnsgatan 47 B i Västerås den 11 maj 2022

Share Öppna i ny flik

Fyra döms och en frias i mål om bl.a. förberedelse till mord

2022-06-23

 Tingsrätten dömer tre personer till fängelse i fem år och fyra månader för bl.a. förberedelse till mord. En annan döms till fängelse i tre år och tio månader för stämpling till mord, och en femte frias helt.

Share Öppna i ny flik

Två nya lagmän till Kammarrätten i Stockholm

2022-06-22

 Regeringen har idag utnämnt Eva Lindeblad och Johan Lundmark till lagmän vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd har lämnats till utökad lagring av använt kärnbränsle

2022-06-22

 Mark- och miljödomstolen har lämnat Svensk Kärnbränslehantering AB miljötillstånd för utökad lagring av använt kärnbränsle i Clab i Oskarshamn. Tillståndet har förenats med krav på utredning om dagvattenhantering och ytterligare säkerhetshöjande åtgärder.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom gällande mordet i Notviken

2022-06-22

 Även hovrätten dömer den då 19-årige mannen för mordet i Notviken till fjorton års fängelse. Hovrätten frikänner däremot de två män som dömdes för medhjälp till mord och sänker straffet för den man som även vid tingsrätten dömdes för skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-06-22

 Tidsfrist för förvar.

Share Öppna i ny flik

Förbud mot produkter från Huawei står fast

2022-06-22

 Kammarrätten i Stockholm avslår Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom om mord i Limhamn

2022-06-22

 En 76-årig man döms i dag av tingsrätten för mord på sin hustru. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person för grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-06-22

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-06-21

 Fråga om ett kommunalt beslut att avslå en ansökan om elevresa på den grunden att ansökan gäller en annan adress än folkbokföringsadressen strider mot lag eller annan författning (Mål nr 6231-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3102-21).