Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2023-04-26

 Beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag.

Share Öppna i ny flik

Tid för dom i mål om grovt fornminnesbrott på Vätteryds gravfält

2023-04-26

 Rättegången vid Hässleholms tingsrätt gällande grovt fornminnesbrott på Vätteryds gravfält i Sösdala avslutades i dag den 26 april 2023.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om försök till mord i Vällingby Centrum

2023-04-26

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om skuld för de personer som dömts för den skjutning som var hämnden för den skjutning som förorsakade en tolvårig flickas död. Hovrätten ändrar rubriceringen för en av de tilltalade till medhjälp i stället för medgärningsmannaskap och reducerar straffet något för denne samt en annan medhjälpare. I övrigt fastställer hovrätten påföljden för de tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-04-26

 Fem personer har åtalats för synnerligen grovt narkotikabrott m.m. varav fyra även för grovt vapenbrott. Den sjätte tilltalade som var under 18 år har åtalats för grovt narkotikabrott. Åklagarna har påstått att det varit fråga om organiserad brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på en 12-årig flicka

2023-04-26

 Tingsrätten har idag dömt tre män till livstids fängelse för bland annat mord på en 12-årig flicka. Männen döms även för mordförsök mot sju andra personer vid samma tillfälle.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående mord i Växjö

2023-04-25

 Den 9 maj 2023 kl.11.00 meddelar Växjö tingsrätt dom i målet där en 73-årig man har åtalats för mord den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-04-25

 Många skolklasser som kommer till oss undrar hur en lag blir till. Undrar du samma sak? Läs veckans blogg!

Share Öppna i ny flik

Dom gällande tomträttsavgäld

2023-04-24

 Mark- och miljööverdomstolen har i en dom denna dag bestämt tomträttsavgälden för en fastighet i Stockholms innerstad. Beräkningen av tomträttsavgälden har utgått från en skälig avgäldsränta om tre procent.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2023-04-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen .

Share Öppna i ny flik

Skada som inträffar vid arbete hemifrån räknas inte som arbetsskada om den beror på privatlivet

2023-04-24

 Pressmeddelande : Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån. Domstolen har bedömt att det krävs att olyckan inträffar när personen utför sitt arbete och att olyckan inte beror på privatlivet.