Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-06-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om försök till mord m.m. har avslutats

2023-06-09

 Huvudförhandlingen i målet om skottlossningen på Skolgatan i centrala Hässleholm avslutades i går.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner bland andra en tidigare fastighetsutvecklingschef på det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB från åtalet för flera fall av grov trolöshet mot huvudman m.m.

2023-06-09

 Luleå tingsrätt har idag frikänt en tidigare fastighetsutvecklingschef på Lulebo AB och fem företagare som bedrivit olika slags verksamhet inom bland annat Luleå kommun från samtliga åtal gällande grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten har även avslagit åklagarens talan om näringsförbud och företagsbot samt ogillat Lulebo AB:s begäran om skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om misstänkt mord i Malå inleds måndagen den 19 juni 2023

2023-06-09

 Åklagaren har i dag väckt åtal mot fyra personer för mord. För två av personerna finns alternativa ansvarsyrkanden som avser anstiftan till mord och grovt skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om olika former av bokföringsbrott ska anses vara samma gärning

2023-06-09

 En kvinna godkände ett strafföreläggande för ett bokföringsbrott som bestod i att hon inte upprättat någon årsredovisning för räkenskapsåret 2014 i ett visst bolag. Några år senare åtalades hon för bokföringsbrott som bestod i att hon underlåtit att bokföra affärshändelser alternativt bevara räkenskapsinformation. Åtalet avsåg samma bolag och samma räkenskapsår som strafföreläggandet. Högsta domstolen har nu slagit fast att åtalet inte avser samma gärning som strafföreläggandet och att åtalet därför kan prövas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om hemtjänstuppdrag för miljonbelopp

2023-06-09

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål där ett bolag krävt ersättning av Linköpings kommun för hemtjänstuppdrag. Tingsrätten har kommit fram till att bolaget inte har rätt till den begärda ersättningen och har även bestämt att bolaget ska ersätta kommunen för advokatkostnader om knappt 1,5 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott

2023-06-09

 Riksenheten för säkerhetsmål har idag väckt åtal mot en man för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om barnbidrag

2023-06-08

 En bidragsberättigad har rätt att avstå från utbetalning av barnbidrag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-08

 Rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak.

Share Öppna i ny flik

Olovlig körning med en A-traktor som ändrats

2023-06-08

 Om en A-traktor ändras så att den inte längre uppfyller de grundläggande villkor som gäller för en A-traktor anses den återigen vara en bil. En förare som inte har den körkortsbehörighet som krävs för bil kan därmed göra sig skyldig till olovlig körning.