Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två whiskyannonser förbjuds

2021-12-23

 En användning av den s.k. bildregeln i alkohollagen bedöms vara förenlig med EU-rätten. Två annonser som strider mot bildregeln och som har använts för marknadsföring av whisky på Instagram förbjuds.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-12-23

 Uppsala Vatten och Avfall AB är skyldigt att lämna uppgifter till Försvarsmakten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

2021-12-23

 Omvårdnadsbidrag. (Mål nr 5922-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1313-21).

Share Öppna i ny flik

Regeringens beslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas

2021-12-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att regeringens beslut om den förordningsändring som gjorde det möjligt att börja använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte kan rättsprövas.

Share Öppna i ny flik

Varning och sanktionsavgift mot Nasdaq Clearing AB står fast

2021-12-22

 Förvaltningsrätten anser att Finansinspektionen har haft skäl att meddela Nasdaq Clearing AB en varning och besluta om en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor. Förvaltningsrätten har därför avslagit bolagets överklagande av Finansinspektionens beslut.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i korruptionsmål kopplat till järnvägsupphandling i Azerbajdzjan

2021-12-22

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål med koppling till Bombardiers deltagande i utbyggnaden av järnvägens signalsystem i Azerbajdzjan. Åtalet rör grovt givande av muta. Den tilltalade personen har tidigare varit anställd som chef på Bombardier.

Share Öppna i ny flik

15-åring döms för knivhugg mot lärare i Eslöv

2021-12-22

 Lunds tingsrätt har idag dömt en 15-årig pojke till sluten ungdomsvård för blanda annat försök till mord på en lärare vid en grundskola i Eslöv.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande knivdåd på Odinsgatan i Göteborg

2021-12-22

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt tre 22-åriga män för inblandningen i ett knivdåd den 9 april då en 25-årig man blev dödad. Två av männen döms för att ha mördat mannen genom att hugga denne med kniv i ryggen. Den tredje mannen döms för bl.a. medhjälp till grov misshandel. En person frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Mordet på resecentrum i Linköping – Hovrätten fastställer tingsrättens dom

2021-12-22

 Den 40-årige mannen dömdes i oktober av Linköpings tingsrätt för mord och grovt olaga hot till livstids fängelse och utvisning. Han överklagade domen och begärde att hovrätten skulle besluta om ett tidsbestämt straff och upphäva utvisningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om försök till mord m.m. Lycksele avslutad

2021-12-21

 Huvudförhandlingen i mål om försök till mord m.m. i Lycksele avslutades idag, den 21 december 2021.