Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fem sjukhus har behandlat personuppgifter i strid med GDPR

2021-05-26

 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har efter tillsyn funnit att sjukhusen behandlat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen (GDPR). Förvaltningsrätten finner att sjukhusen överträtt GDPR och att IMY därmed haft fog för att ingripa dels genom en administrativ sanktionsavgift, dels ett föreläggande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mellan Diskrimineringsombudsmannen och Västra Götalandsregionen

2021-05-26

 Göteborgs tingsrätt har i dag bifallit Diskrimineringsombudsmannens (DO) talan och dömt att Västra Götalandsregionen (Regionen) ska betala diskrimineringsersättning till en numera avliden persons dödsbo och till den avlidens änka. Denna bedömning har skett mot bakgrund av att tingsrätten funnit att Regionens personal i vården av mannen vägt in hans etnicitet. Tingsrätten har kommit fram till att mannen missgynnats bl a genom att han fått vänta på vård.

Share Öppna i ny flik

Fyra personer häktade för människorov

2021-05-25

 Fyra personer har häktats på sannolika skäl misstänkta för människorov i Skärholmen den 21 maj 2021.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-05-25

 På tingsrätten arbetar många olika yrkeskategorier. Veckans inlägg handlar om våra ordningsvakter och deras viktiga arbete.

Share Öppna i ny flik

Omarrondering Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

2021-05-25

 Den 27 maj 2021 påbörjar Mark- och miljööverdomstolen föredragning i fråga om prövningstillstånd i målet om omarronderingen Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-05-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Mordåtalad frikänd på nytt efter att resning beviljats

2021-05-25

 I en dom år 2010 frikände hovrätten en man från åtalet för ett mord som skett på en gård i Kastberga utanför Eslöv. Sedan Högsta domstolen beviljat resning av domen har hovrätten gjort en ny prövning av åtalet. Hovrätten har nu fastställt sin tidigare dom och frikänt den åtalade på nytt.

Share Öppna i ny flik

19-åringen som avvek från rättspsykiatrisk vård döms för bl.a. mord till fängelse i 13 år

2021-05-25

 En 19-årig man som tidigare dömts för mord döms nu för ytterligare ett mord som begåtts efter att han avvikit från rättspsykiatrisk vård. Han döms även för försök till grovt rån, rån och försök till rån. Rättsliga rådet har ansett att mordet inte har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att det saknas förutsättningar för rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten instämmer i den bedömningen och bestämmer påföljden till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om placering vid vård av det barn som i media kallas ”Sofie”

2021-05-24

 Förvaltningsrätten har i en dom denna dag ändrat en socialnämnds beslut att omplacera det barn som i media kallas ”Sofie”, idag 14 år, och bestämt att hon ska vara placerad i det familjehem där hon tidigare varit placerad.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-05-24

 Remissvar avseende föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen