Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-24

 Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2019-06-24

 Fråga om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien; assistansersättning (Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 341-18).

Share Öppna i ny flik

Nya regler påverkar journalister som bevakar förhandlingar

2019-06-24

 Den 1 juli träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om passiv penninginsamling

2019-06-24

 Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni 2018 att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Detta beslut upphävdes den 10 juli 2018 av Länsstyrelsen. Kommunen överklagade till Förvaltningsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen

2019-06-24

 Den man som tillgrep en bil i Malmö och sedan med hjälp av den körde mot gång- och cykeltrafikanter i Lund på nyårsdagen döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt olaga hot och framkallande av fara för annan till rättspsykiatrisk vård och utvisning.

Share Öppna i ny flik

Pressträff om dom om valprån

2019-06-24

 Kristianstads tingsrätt har pressträff i ett mål om rån av hundvalpar i anslutning till att domen i målet meddelas. Pressträffen äger rum i tingsrättens lokaler den 25 juni 2019 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om mord i Segeltorp

2019-06-20

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande mord i Segeltorp den 21 oktober 2018 avslutades idag den 20 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2019-06-20

 ?Fråga om namnet Prins är olämpligt som förnamn (Mål nr 1324-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2151-18).

Share Öppna i ny flik

Bilparkering på Skummeslövsstrand och Mellbystrand

2019-06-20

 Bilparkering på stränder i Laholms kommun har ansetts som miljöfarlig verksamhet och kommunen förbjuds vissa åtgärder som främjar verksamheten

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-20

 Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.