Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning

2019-11-11

 Tingsrätten har idag häktat en man från Motala. Han är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning under perioden den 11 november 2017 till den 2 november 2019 samt för sex fall av våldtäkt under perioden den 24 december 2017 till den 19 oktober 2019. Åklagaren ska väcka åtal senast den 25 november 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

27-årig kvinna som var åtalad för försök till mord och grov mordbrand frikänns

2019-11-11

 Kvinnan som var åtalad för att ha försökt förgifta sin sambo med bl.a. aconitin från Stormhatt och för att ha anlagt brand i det flerfamiljshus där familjen bodde, frikänns från åtalen för försök alternativt förberedelse till mord samt grov mordbrand. Hon döms dock till fängelse ett och ett halvt år för grov ekonomisk brottslighet

Share Öppna i ny flik

Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade

2019-11-08

 Tingsrätten har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål med häktad som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. I målet är för närvarande en person häktad och ytterligare personer är misstänkta. Enligt preli-minär uppgift ska 96 personer höras såsom målsägande i målet.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om föreläggande för att minska bullerstörningar vid Boovallen

2019-11-08

 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har förelagt om vissa försiktighetsmått för att minska bullerstörningar vid Boovallen och beslutet har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2019-11-08

 Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.

Share Öppna i ny flik

Advokats skadeståndsansvar för rådgivning

2019-11-07

 Högsta domstolen har tidigare avgjort frågor om en advokats skadeståndsansvar. Nyligen prövades ett mål om en advokat varit oaktsam vid sin processföring. Nu följer domstolen upp det avgörandet med ytterligare ett mål. Detta rör främst frågan om hur aktsamhetsbedömningen ska gå till när en advokat lämnat rådgivning i skattefrågor.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för mord och medhjälp till mord på Ramels väg den 30 mars 2017

2019-11-07

 Malmö tingsrätt har i dag dömt en 28-årig man för mord till 18 års fängelse. Samtidigt har en 28-årig man och en 24-årig man dömts för medhjälp till mordet till fängelse i fyra år respektive i sju år. En 24-årig man har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot äldre

2019-11-07

 Åklagaren har väckt åtal mot tre personer för ett mycket stort antal grova stölder och grova bedrägerier som riktat sig mot i huvudsak äldre personer. Uddevalla tingsrätt har idag dömt de tre personerna för mellan 15 och 28 fall av grov stöld samt mellan nio och 41 fall av grova bedrägerier och försök till grova bedrägerier.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-11-07

 Försäkringskassan har avvisat en ansökan om sjukpenning. I samband med att avvisningsbeslutet omprövades prövade kassan ansökan i sak. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Försäkringskassan är skyldig att ompröva det sistnämnda beslutet (Mål nr 2352-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9066-18).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-11-07

 Regeringen har 7 november 2019 utnämnt