Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2019-09-13

 ?Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om det förelegat jäv för en av ledamöterna i kammarrätten. (Mål nr 3575--3581-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1618--1624-18).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt upphör att kommunicera genom fax

2019-09-13

   Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation genom fax. Eftersom endast en mycket liten del av kommunikationen till och från hovrätten sker genom fax har Svea hovrätt därför beslutat att upphöra med användandet av fax från och med måndagen den 30 september 2019.   Handlingar som tidigare översänts ti...

Share Öppna i ny flik

Kammarrättens remissvar

2019-09-12

 Kammarrätten har svarat på remissen för departementpromemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegånger (Ds 2019:10)

Share Öppna i ny flik

Marie Jönsson nytt justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen

2019-09-12

 Marie Jönsson, kammarrättslagman i Stockholm, utsågs i dag av regeringen till nytt justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Share Öppna i ny flik

Marie Jönsson nytt justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen

2019-09-12

 Marie Jönsson, kammarrättslagman i Stockholm, utsågs i dag av regeringen till nytt justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-09-12

 Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp på nytt.

Share Öppna i ny flik

Nya rutiner för utskick

2019-09-11

 Beslut om ej beviljade prövningstillstånd skickas med e-post

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-10

 Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord i Uppsala

2019-09-10

 Hovrätten har i dag fastställt Uppsala tingsrätts dom i ett mål om mord vid sjön Lafsen i oktober 2017.

Share Öppna i ny flik

En kvinna som är misstänkt för anstiftan till mord på en advokat har släppts vid häktningsförhandling

2019-09-09

 Tingsrätten har i dag ogillat åklagarens häktningsyrkande mot en kvinna, som är misstänkt för anstiftan till mord i Stockholm den 6 september 2019 (mål B 11982-19). Kvinna har försatts på fri fot.