Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två personer häktas misstänkta för försök till mord

2019-06-14

 Södertörns tingsrätt har häktat två personer så som på sannolika skäl misstänkta för försök till mord den 10 juni 2019 på Snösätravägen, Bandhagen, Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Trafikverket måste genomföra arbetsmiljöåtgärder vid arbetet med Förbifart Stockholm

2019-06-14

 Efter att Trafikverket överklagat Arbetsmiljöverkets beslut att vissa arbetsmiljöåtgärder ska genomföras vid arbetet med Förbifart Stockholm har förvaltningsrätten i en dom bedömt att Trafikverket, i egenskap av byggherre, har ett ansvar för de brister som Arbetsmiljöverket gjort gällande.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om inkomstskatt

2019-06-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som har betalats till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2019-06-13

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag när makar i ett polygamt äktenskap är folkbokförda på skilda adresser. (Mål nr 1549-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3707-18).

Share Öppna i ny flik

Amerikansk dom om fastställt moderskap efter ett surrogatarrangemang erkänns i Sverige

2019-06-13

 Ett svenskt sambopar genomförde ett surrogatarrangemang i Kalifornien, USA, med donerat ägg och spermier från mannen. En amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var barnets rättsliga mor. Enligt Högsta domstolen är det nödvändigt att erkänna domen för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om barnets bästa.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för ett mord och ett mordförsök i Brandbergen

2019-06-13

 Tingsrätten har idag dömt två män för mord och försök till mord. Det gäller en händelse i ett bostadsområde i Brandbergen i augusti 2018, då de båda männen med knivar attackerade en annan man och en kvinna i hans sällskap. Straffet har för båda männen bestämts till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2019-06-13

 Regeringen har den 13 juni

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för bombhot av Malmö centralstation häktad

2019-06-13

 Den man som är misstänkt för att i måndags ha bombhotat Malmö Centralstation har idag häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-13

 Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-06-12

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.