Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för valprån

2019-06-25

 Kristianstads tingsrätt dömer en 27-årig man till fem års fängelse för ett synnerligen rått rån av sex hundvalpar från en kennel i Önnestad utanför Kristianstad den 9 januari 2019. En 34-årig man frikänns från åtalet för grovt rån. Tre andra personer döms för häleri av de stulna hundvalparna.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

2019-06-25

 Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt.

Share Öppna i ny flik

Hundägare frias från ansvar för vållande till annans död

2019-06-25

 Örebro tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en hundägare åtalats för vållande till annans död Den 27 juli 2018 avled en 15-årig pojke efter att ha blivit biten i halsen av en hund. Åklagaren väckte åtal vid Örebro tingsrätt mot hundens ägare för vållande till annans död under påståendet att hundägaren brustit i den tillsyn och aktsamhet som krävts av henne dels såsom familjehemsförälder ...

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i målet om Stå upp för Sverige-gruppen

2019-06-25

 En administratör för Facebookgruppen Stå upp för Sverige döms till villkorlig dom och böter för att han inte tagit bort andra personers kommentarer som uppenbart utgjort hets mot folkgrupp.

Share Öppna i ny flik

Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna

2019-06-24

 Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Det rör exempelvis IT-tjänster. Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom att dessa tjänster inte ska beskattas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-24

 Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2019-06-24

 Fråga om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien; assistansersättning (Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 341-18).

Share Öppna i ny flik

Nya regler påverkar journalister som bevakar förhandlingar

2019-06-24

 Den 1 juli träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om passiv penninginsamling

2019-06-24

 Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni 2018 att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Detta beslut upphävdes den 10 juli 2018 av Länsstyrelsen. Kommunen överklagade till Förvaltningsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen

2019-06-24

 Den man som tillgrep en bil i Malmö och sedan med hjälp av den körde mot gång- och cykeltrafikanter i Lund på nyårsdagen döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt olaga hot och framkallande av fara för annan till rättspsykiatrisk vård och utvisning.