Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

2019-06-26

 Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-06-26

 Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-26

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för våldtäkt mot barn

2019-06-26

 Göteborgs tingsrätt dömer tre män för flera fall av våldtäkt mot barn och andra sexuella övergrepp mot barn. Männen har kommit i kontakt med ett av barnen genom föreningen Spårvagnssällskapet Ringlinjen. Straffen bestäms till fängelse i mellan sju och fem år.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring

2019-06-26

 Skaraborgs tingsrätt dömde i april en 27-årig man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring till fängelse i åtta år. Tingsrätten frikände samtidigt mannen för grov misshandel av en 1-åring. Göta hovrätt har idag fastställt tingsrättens dom mot mannen.

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för valprån

2019-06-25

 Kristianstads tingsrätt dömer en 27-årig man till fem års fängelse för ett synnerligen rått rån av sex hundvalpar från en kennel i Önnestad utanför Kristianstad den 9 januari 2019. En 34-årig man frikänns från åtalet för grovt rån. Tre andra personer döms för häleri av de stulna hundvalparna.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

2019-06-25

 Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt.

Share Öppna i ny flik

Hundägare frias från ansvar för vållande till annans död

2019-06-25

 Örebro tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en hundägare åtalats för vållande till annans död Den 27 juli 2018 avled en 15-årig pojke efter att ha blivit biten i halsen av en hund. Åklagaren väckte åtal vid Örebro tingsrätt mot hundens ägare för vållande till annans död under påståendet att hundägaren brustit i den tillsyn och aktsamhet som krävts av henne dels såsom familjehemsförälder ...

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i målet om Stå upp för Sverige-gruppen

2019-06-25

 En administratör för Facebookgruppen Stå upp för Sverige döms till villkorlig dom och böter för att han inte tagit bort andra personers kommentarer som uppenbart utgjort hets mot folkgrupp.

Share Öppna i ny flik

Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna

2019-06-24

 Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Det rör exempelvis IT-tjänster. Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom att dessa tjänster inte ska beskattas.