Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2019-08-30

 Den fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Mål nr 3536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1708-19).

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande angående huvudförhandling i mål om skottlossning i Årsta

2019-08-30

 Huvudförhandling i målet kommer att hållas under nio dagar, med start den 4 september 2019. En huvudförhandlingsplan bifogas. Planeringen är preliminär och kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-08-30

 Praktiska eller legala hinder mot att återvända till United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA:s) verksamhetsområde kan innebära att organisationens skydd eller bistånd har upphört.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2019-08-30

 Regeringen har den 29 augusti utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har telefoniproblem

2019-08-30

 Tingsrätten har just nu problem med datatrafik och telefoni. Felsökning pågår. Besked om pågående häktningsförhandling gällande stämpling till terroristbrott kommer att lämnas via pressmeddelande.

Share Öppna i ny flik

Stämpling till terroristbrott

2019-08-30

 Tingsrätten har idag beslutat om förlängd tid att väcka åtal för den person som är häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott den 14 augusti i Östersund.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten säljer begagnade lagböcker

2019-08-29

 Svea hovrätt säljer begagnade exemplar av Sveriges rikes lag (Norstedts blå).

Share Öppna i ny flik

Hot mot domstolar

2019-08-29

 Under onsdagen och torsdagen skickades hot till flera myndigheter inom Sveriges Domstolar. Hoten har varit av liknande karaktär.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avgör mål om CBD-produkter

2019-08-29

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i fem mål som gäller förbud att sälja produkter som innehåller CBD, ett ämne som utvinns ur industri-hampa, en variant av cannabisplantan som inte är klassad som narkotika. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. Läkemedelsverkets beslut att vid vite förbjuda ett antal näringsidkare att sälja vissa CBD-produkter fortsätter därför att gälla.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-08-29

 Försörjningskravet vid anhöriginvandring.