Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Share Öppna i ny flik

Man friad från ansvar för innehav av stark laserpekare

2019-06-27

 Mannen hade medgivit innehavet av laserpekaren. Högsta domstolen har beslutat att inte döma mannen med hänvisning till en brist i straffbudets utformning.

Share Öppna i ny flik

Företrädare för skolstiftelse döms för ekonomisk brottslighet

2019-06-27

 Grundaren av stiftelsen döms till fängelse i 4 år och 6 månader för grov trolöshet mot huvudman. grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Två företrädare för stiftelsen döms till fängelse i 2 år och 4 månader och en till 2 år och 2 månader för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Samtliga åläggs näringsförbud och skadestånd till stiftelsen.

Share Öppna i ny flik

Stödassistenter dömda för vållande till annans död

2019-06-27

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två stödassistenter på ett korttidsboende i Göteborg. De båda assistenterna har dömts för att på boendet ha vållat en 17-årig pojkes död. För brottet har de båda fått villkorlig dom och böter.

Share Öppna i ny flik

Förbud mot viss telefonförsäljning

2019-06-27

 Ett företag som har ägnat sig åt telefonförsäljning har fakturerat konsumenter för telefonabonnemang som de inte har beställt. Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat en dom som innebär att företaget och en av dess företrädare förbjuds att fortsätta med den verksamheten. Företaget har vidare dömts att betala en marknadsstörningsavgift.

Share Öppna i ny flik

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

2019-06-26

 Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-06-26

 Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-26

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för våldtäkt mot barn

2019-06-26

 Göteborgs tingsrätt dömer tre män för flera fall av våldtäkt mot barn och andra sexuella övergrepp mot barn. Männen har kommit i kontakt med ett av barnen genom föreningen Spårvagnssällskapet Ringlinjen. Straffen bestäms till fängelse i mellan sju och fem år.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring

2019-06-26

 Skaraborgs tingsrätt dömde i april en 27-årig man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring till fängelse i åtta år. Tingsrätten frikände samtidigt mannen för grov misshandel av en 1-åring. Göta hovrätt har idag fastställt tingsrättens dom mot mannen.