Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stämpling till terroristbrott

2019-08-30

 Tingsrätten har idag beslutat om förlängd tid att väcka åtal för den person som är häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott den 14 augusti i Östersund.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten säljer begagnade lagböcker

2019-08-29

 Svea hovrätt säljer begagnade exemplar av Sveriges rikes lag (Norstedts blå).

Share Öppna i ny flik

Hot mot domstolar

2019-08-29

 Under onsdagen och torsdagen skickades hot till flera myndigheter inom Sveriges Domstolar. Hoten har varit av liknande karaktär.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avgör mål om CBD-produkter

2019-08-29

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i fem mål som gäller förbud att sälja produkter som innehåller CBD, ett ämne som utvinns ur industri-hampa, en variant av cannabisplantan som inte är klassad som narkotika. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. Läkemedelsverkets beslut att vid vite förbjuda ett antal näringsidkare att sälja vissa CBD-produkter fortsätter därför att gälla.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-08-29

 Försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning i mål B 8001-19

2019-08-29

 Tingsrätten har idag häktat en 19-årig man som skäligen misstänkt för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i Malmö tingsrätts mål B 8001-19

2019-08-29

 Åklagarmyndigheten har idag gett in en häktningsframställan med yrkande om att en 19-årig man ska häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord samt grovt vapenbrott den 26 augusti 2019 i Malmö. Åklagaren gör i andra hand gällande att mannen är skäligen misstänkt för de nämnda brotten.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande angående mål om skottlossning i Årsta i februari och april

2019-08-28

 Åtal har idag väckts mot tre unga män med anledning av bl.a. en händelse på Årsta torg den 12 april i år. Männen är åtalade för att ha avlossat skott mot en bil som två ordningsvakter färdades i. En av männen är även åtalad för att ha skjutit genom fönstret till en lägenhet i Årsta den 25-26 februari i år. Åklagaren har begärt att männen döms för försök till mord alternativt försök till...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen håller huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m.

2019-08-27

 Måndagen den 2 september 2019 inleds huvudförhandlingen i det mål mellan Girjas sameby och staten som har pågått i sammanlagt tio år.

Share Öppna i ny flik

Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2019-08-26

 Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet Huvudförhandlingen den 27-29 augusti och 3-5 september 2019 kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Det beror på det stora antalet tilltalade som ska höras i det nu aktuella ”blocket” samt att målet kräver en sal med förhöjd säkerhet. Förhandlingen fortsätter därefter den 10 september och kommer då att hållas i Uppsala tingsrätts...