Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkallelse av flygcertifikat

2022-12-02

 Fråga om Transportstyrelsen är behörig myndighet att återkalla ett flygcertifikat som utfärdats med stöd av unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ekonomisk brottslighet

2022-12-02

 Hovrätten har i dag skärpt straffet för en kvinna i mål om ekonomisk brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Ska en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under ett samboförhållande ingå i en bodelning?

2022-12-02

 En sambo hade en hyresrätt som hon förvärvat före samboförhållandet och som under samboförhållandet ombildades till en bostadsrätt. Samborna fortsatte att använda bostaden som sitt gemensamma hem. Bostadsrätten har ansetts utgöra samboegendom och ska därför ingå i en bodelning mellan parterna.

Share Öppna i ny flik

Fem män döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-12-02

 

Tingsrätten har idag dömt fem personer för att tillsammans och i samförstånd med varandra och flera andra medgärningsmän ha angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser och skadat polisfordon som använts i verksamheten. Gärningen inträffade den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Tingsrätten har bedömt att våldet och hotet riktats mot polisen i deras utryckning- och brottsbekämpande verksamhet i syfte att försvåra och hind...

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer kvinna till livstids fängelse för mord i Helsingborg

2022-12-02

 Helsingborgs tingsrätt dömde den 15 september 2022 en då 59-årig kvinna till livstids fängelse för mord på en 90-årig grannkvinna. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om vårdplatser i Region Uppsala

2022-12-02

 IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Kammarrätten har upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet om pojkes död på HVB-hem

2022-12-02

 Tisdagen den 6 december klockan 11.00 meddelas dom i målet om pojkes död på HVB-hem i Hagfors. I samband med det kommer tingsrätten hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i Almedalsmålet

2022-12-01

 Den 6 december kl. 11.00 meddelas dom i målet om åtal för terrorbrott och förberedelse till terrorbrott i samband med Almedalsveckan i Visby sommaren 2022. I samband med det kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar Kaunis Iron AB tillstånd till befintlig och utökad gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

2022-12-01

 Mark- och miljödomstolen har beslutat att bifalla Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig.

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionen måste göra en ny bedömning av lämplig pelare 2-vägledning för Klarna Bank AB

2022-12-01

 Finansinspektionen (FI) har, i sitt överklagbara beslut om pelare 2-vägledning för Klarna på gruppnivå, inte gjort en tillräcklig bedömning av Klarnas invändningar om att bankens särdrag medför att utfallet av vald bedömningsmetod inte blir lämpligt. Beslutet upphävs därför och målet återförvisas till FI för ny prövning.