Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-18

 Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en skattepliktig omsättning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

2018-10-17

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätten dömde en man för mord och en annan man för medhjälp till mord. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och frikänner männen från åtalet för mord respektive medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Blogginlägg om Brottsofferfonden

2018-10-16

 Veckans blogginlägg handlar om Brottsoffermyndigheten, deras forskningsarbete och övriga verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Smuggling av papperark impregnerade i kokain

2018-10-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling.

Share Öppna i ny flik

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om

2018-10-16

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i mål rörande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex ambulansflygplan och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2018-10-16

 En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom vann laga kraft ansökte han om resning och framhöll att Europeiska kommissionen ansåg att de svenska reglerna var unionsstridiga och att lagstiftningen därför hade ändrats efter domen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i beslutet att...

Share Öppna i ny flik

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas

2018-10-16

 Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktiska verkningen att skogsägaren medges rätt att avverka. Detta är ett beslut som i betydande grad påverkar både skogsägaren och naturvården. Vägledningen kan därför överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-10-12

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kronobergs län.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer 28-årig man för våldtäktsförsök på en 8-årig flicka på Oskarstorget i Örebro

2018-10-12

 Göta hovrätt har idag ändrat tingsrättens dom och dömt den åtalade mannen för försök till grov våldtäkt mot barn den 26 juli 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till fängelse i tre år.

Share Öppna i ny flik

Preskription av frihetsberövandeersättning

2018-10-11

 Den rätt till ersättning från staten som finns enligt frihetsberövandelagen förutsätter att kravet inte är preskriberat. Fristen börjar enligt Högsta domstolen löpa successivt allt eftersom frihetsinskränkningen varar. Det medför att ett krav på ersättning som avser en frihetsinskränkning som ägde rum mer än tio år tidigare ska anses preskriberat.