Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt om grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2022-11-11

 Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal mot två personer för grovt spioneri och mot en av dessa personer även för obehörig befattning med hemlig uppgift.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-11-11

 Principen om familjens enhet medför inte någon separat rätt till flyktingstatus för en utlänning som är familjemedlem till en flykting men som saknar egna skyddsskäl.

Share Öppna i ny flik

Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig i målet om mord på Malmö latinskola

2022-11-10

 Hovrätten har i dag beslutat att inhämta yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd över den rätts­psykiatriska utredningen i målet.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom är Årets Jurist

2022-11-10

 Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, har efter att ha nominerats av Dagens Juridiks läsare, röstats fram till Årets Jurist av tidigare vinnare och nominerade till titeln.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-11-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person som på grund av sitt hälsotillstånd har svårigheter att ordna bostad på egen hand men som har en god man som ska hjälpa henne i det avseendet inte har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-11-10

 Regeringen har utnämnt nya domare

Share Öppna i ny flik

Svensk domstol är behörig att pröva mål om folkrättsbrott i Sudan

2022-11-10

 Högsta domstolen har slagit fast att svensk domstol är behörig att pröva det åtal som har väckts mot en schweizisk tidigare företrädare för Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Share Öppna i ny flik

Då regionernas upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

2022-11-09

 

Region Östergötland har för egen räkning och på uppdrag av Region Kalmar län och Region Jönköpings län genomfört en upphandling av Cochlea-implantat som öppet förfarande enligt LOU. Bolaget Med-El Nordic AB har ansökt om överprövning av upphandlingen. Enligt förutsättningarna för upphandlingen framgår att avtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda kvalificeringskrav samt vars anbud uppfyller i upphandlingsdokumentet ställda krav. Med hänvisning till b...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål nr 8084-21

2022-11-09

 JM bröt mot internationell redovisningsstandard genom att inte ta med – konsolidera – bostadsrättsföreningar i koncernredovisningen under produktionsfasen.

Share Öppna i ny flik

Klandervärt agerande i förhållande till klient ledde till uteslutning ur Advokatsamfundet

2022-11-09

 En advokat som ansågs ha agerat klandervärt mot sin klient vid arvodesdebitering uteslöts ur Advokatsamfundet. Han överklagade beslutet till Högsta domstolen som inte fann skäl att göra någon annan bedömning än den samfundets disciplinnämnd hade gjort.