Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En man har dömts till 14 års fängelse för mord vid Högskolan i Borås

2023-04-11

 Tingsrätten har i dag dömt en man för mord vid Högskolan i Borås. Påföljden har bestämts till fängelse i 14 år. Mannen ska också betala skadestånd till den avlidnes familj.

Share Öppna i ny flik

Män begärda häktade misstänkta för stämpling till terroristbrott

2023-04-06

 Åklagaren har begärt flera män häktade på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terroristbrott.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-04-05

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Lars Sigfridsson AB har uteslutits ur Lasse Stefanz Musik KB

2023-04-05

 Tingsrätten har idag meddelat dom i tvisten mellan Lars Sigfridsson AB och Lasse Stefanz Musik KB. Tingsrätten har bedömt att Lars Sigfridsson AB inte längre är delägare i Lasse Stefanz Musik KB. Övriga bolagsmän har haft rätt att utesluta Lars Sigfridsson AB på grund av samarbetsproblem och att Lars Sigfridsson AB började bedriva konkurrerande verksamhet med Lasse Stefanz Musik KB.

Share Öppna i ny flik

Talga AB får tillstånd till grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna kommun

2023-04-05

 Mark- och miljödomstolen lämnar Talga AB tillstånd till gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra omfattande brytning i dagbrott av 120 000 ton grafitmalm årligen. Domstolen tillåter inte att tillståndet tas i anspråk även om det överklagas.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om en parts rätt att få ta del av motpartens yrkande om rättegångskostnad

2023-04-05

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om den grundläggande processrättsliga principen att parterna ska få ta del av och bemöta varandras yrkanden innan domstolen beslutar i frågan.

Share Öppna i ny flik

Staten har i ett visst fall ålagts att betala ersättning till ett skogsbolag som förbjudits att avverka ett skogsområde

2023-04-05

 Skogsstyrelsen förbjöd ett skogsbolag att avverka ca 20 hektar skogsmark. Det skedde med hänvisning till att en avverkning skulle störa det tjäderspel som förekom på området och att en avverkning därmed var förbjuden enligt artskyddsförordningen. Skogsbolaget begärde då att staten skulle betala ersättning som motsvarade fastighetens värdeminskning med visst tillägg. Högsta domstolen har nu slagit fast att staten i detta fall är skyldig att ersätta skogsbolaget för dess skada.

Share Öppna i ny flik

Påföljdsbestämning vid delvis verkställd skyddstillsyn

2023-04-05

 Påföljden för bl.a. grovt rattfylleri har i ett mål där hovrätten dömt till två olika påföljder bestämts till fängelse i 14 dagar. Det har då beaktats att den tilltalade genomgått stora delar av en av tingsrätten utdömd skyddstillsyn.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-04-04

 I veckans inlägg på Domarbloggen berättar vi mer om att förhandlingar i domstol som utgångspunkt är offentliga. Sista delen i serien Rättsprinciper och rättssäkerhet handlar om principen om förhandlingsoffentlighet. ”Det är ett viktigt inslag i en rättsstat. Vi har inte hemliga rättegångar och ingen döms bakom stängda dörrar”, säger åklagaren Stefan.

Share Öppna i ny flik

En unionsmedborgare har jämställts med en svensk medborgare vid tillämpning av europeiska arresteringsorderlagen

2023-04-04

 Vid tillämpning av vägransgrunden om preskription i europeiska arresteringsorderlagen ska en unionsmedborgare jämställas med en svensk medborgare. Det betyder att preskriptionsregeln blir tillämplig också i relation till andra unionsmedborgare.