Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-15

 I veckans inlägg berättar vår samordnare för vittnesstöd Natalie Hansdotter om hur vittnesstödet arbetar. Hon berättar särskilt om hur de möter unga personer som kallats som vittne eller brottsoffer till domstolen.

Share Öppna i ny flik

54-årig man döms för ett flertal grova sexualbrott riktade mot hans sambo

2023-02-15

 En 54-årig man från Norrtälje, som varit frihetsberövad sedan den 31 maj 2022, dömdes den 15 februari 2023 till fängelse i tio år för tre fall av grov våldtäkt, grovt koppleri, koppleri, våldtäkt i tre fall samt grov kvinnofridskränkning innefattande flera fall av misshandel och ofredande. Slutligen dömdes mannen även för barnpornografibrott och dopningsbrott, ringa brott. En ytterligare person döms för köp av sexuell tjänst till dagsböter. Åtal för ett fall av sexuellt ofredande och en misshandel som ingick i den grova kvinnofridskränkningen ogillades liksom åtalet för en våldtäkt. ...

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket överklagar dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-15

 Domstolsverket anser att det är angeläget att högre instans får pröva rättsfrågorna i Konkurrensverkets tillsynsbeslut och överklagar därför förvaltningsrättens dom om otillåten direktupphandling till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Två avgöranden om bevisvärdering i brottmål

2023-02-14

 Högsta domstolen har i två brottmål – mord respektive försök till mord – prövat om det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade har gjort sig skyldiga till det som åklagaren påstår i åtalet.

Share Öppna i ny flik

Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden

2023-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom beslutat att undanröja Stockholms Stads beslut från juni 2022 att återkalla serveringstillståndet enligt alkohollagen för restaurangerna Prinsen, East, Il Tempo, Pas d`Art, Kungsholmen och Pontonen, Villa Godthem, Zink och Il Ricordi.

Share Öppna i ny flik

Skånska kommuner har genomfört en otillåten direktupphandling

2023-02-13

 Förvaltningsrätten anser att kommunerna, genom att inte annonsera anskaffningen från Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav), har genomfört en otillåten direktupphandling. Sysavs externa försäljning av återvunnet material och energi ingår inte i de tjänster som utförs för kommunernas räkning och undantaget för intern upphandling är därmed inte tillämpligt. Förvaltningsrätten anser därför att Konkurrensverket har haft skäl att rikta kritik mot kommunerna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-02-13

 Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionen hade fog för sitt beslut att dra in tillstånden för Nord Fondkommission AB

2023-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm anser, i likhet med Finansinspektionen, att Nord Fondkommission AB i sin verksamhet på värdepappersmarknaden har brustit både i omsorgen om sina kunder och i sin interna styrning och kontroll. Domstolen anser att bristerna är allvarliga och att det därför var motiverat av Finansinspektionen att återkalla bolagets tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-02-13

 Huvudförhandlingen i målet om åtal för mord på Länsmanstorget har avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 28 februari 2023 kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-02-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.