Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tillåtet att anvisa Stram Kurs Sveriges sammankomst till annan plats

2022-10-10

 Polismyndigheten beslutade att anvisa Stram Kurs Sverige att hålla allmän sammankomst på en plats utanför Rosengård. Kammarrätten anser att det utgör en tillåten begränsning av mötes- och demonstrationsfriheten.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer Skaraborgs tingsrätts dom på livstids fängelse

2022-10-10

 Skaraborgs tingsrätt dömde i augusti i år en 42-årig man för mord och brott mot griftefrid till fängelse på livstid. Hovrätten har i dag fastställt domen.

Share Öppna i ny flik

Deltagare i påskupploppet i Linköping döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-10-10

 Hovrätten har i dag dömt tre personer som deltagit i de s.k. påskupploppen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping till fängelse i fyra år vardera. För två av dem innebär det skärpta straff.

Share Öppna i ny flik

Tillkommande information om mål B 769-22, rättegång om försök till mord med mera

2022-10-07

 Vid rättegången i åtalet mot en femtonåring för dels försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel, dels grov våldtäkt mot barn kommer den tilltalade med försvarare samt vissa vittnen att närvara via videolänk.

Share Öppna i ny flik

Pressinbjudan

2022-10-07

 Tingsrätten inbjuder till presskonferens med anledning av att Norrköpings tingsrätt meddelar dom i målet B 1278-22 gällande grovt sabotage mot blåljusverksamhet mm, påsken 2022.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för kränkning vid förtal

2022-10-07

 Ersättningen för kränkning vid förtal ska som utgångspunkt inte påverkas av att den skadelidande kan ha fått ersättning av andra personer som har spridit samma förtalsgrundande uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-10-06

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Omarronderingen västra Leksand avgjord i mark- och miljödomstolen

2022-10-06

 Ett mål av betydelse för skog och åkrar väster om Leksand har avgjorts idag. Mark- och miljödomstolen har avslagit alla överklaganden. Om domen vinner laga kraft kan de nästan 1 300 markägarna efter över nio års lantmäteriförrättning börja bruka sina nya, större och mer sammanhängande skiften.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-10-06

 Fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning (Mål nr 7394-7397-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7995-7997-20 och 7508-21).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare information om huvudförhandlingen i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-10-06

 Tingsrätten har beslutat att tills vidare skjuta upp resten av förhandlingsdagarna i målet som bland annat gäller försök till mord och förberedelse till mord.