Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pressträff när dom meddelas i fallet med Esmeralda

2020-08-05

 Domen meddelas den 6 augusti 2020 genom att hållas tillgänglig på rättens kansli från kl. 14.00. I samband med detta arrangerar tingsrätten en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-31

 Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för omfattande investeringsbedrägerier

2020-07-31

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 31-årig man för omfattande grova bedrägerier och för grova bokföringsbrott till fängelse i fem år och sex månader. Mannen ska också betala skadestånd till de 28 målsägandena i målet med totalt nästan 18 miljoner kronor. Tingsrätten meddelar honom också näringsförbud och rådgivningsförbud.

Share Öppna i ny flik

Det finns ingen rättslig möjlighet att avsäga sig barnbidrag

2020-07-31

 Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Försäkringskassans beslut att betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg inte går att ändra. Barnbidrag är en bosättningsbaserad förmån som utgår till alla barn som är bosatta i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i det s.k. Sigma-målet

2020-07-31

 En enig tingsrätt har meddelat dom i det omfattande narkotikamål som pågått vid Göteborgs tingsrätt sedan oktober 2019. Alla tilltalade utom en döms till långa fängelsestraff för sin inblandning i narkotikahanteringen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-07-30

 Regeringen har 2020-07-30

Share Öppna i ny flik

En 25-årig kvinna och en 30-årig man döms för grova sexualbrott mot två små barn

2020-07-30

 Eksjö tingsrätt dömer idag en 25-årig kvinna för åtskilliga grova sexualbrott mot två närstående unga barn. Påföljden bestäms till tio års fängelse. Samtidigt döms en 30-årig man för att i några fall ha anstiftat de grova sexualbrotten, dvs. påverkat och uppmanat kvinnan till att begå brott. Påföljden bestäms till sex och ett halvt års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-07-29

 HFD prövar inte kammarrättens dom om rätt till hemtjänst i en semesterbostad under coronapandemin

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan

2020-07-29

 Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i mål om bevistalan för mord samt i mål om åtal för rån.

Share Öppna i ny flik

23-åring döms för mord och brott mot griftefrid till fängelse på livstid

2020-07-27

 Tingsrätten har den 27 juli 2020 meddelat dom i det mål där åklagaren har väckt åtal mot en 23-årig man för bl.a. mord och brott mot griftefrid.