Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information med anledning av Coronavirus

2020-03-16

 

Ett relativt stort antal medarbetare i hovrätten är för närvarande hemma på grund av förkylningssymtom och liknande. Det medför att hovrätten har en lägre bemanning än normalt och att vissa huvudförhandlingar den närmaste tiden kan komma att behöva ställas in. Huvudförhandling i mål som ska handläggas med förtur kommer dock att genomföras som planerat. I de fall det blir aktuellt att ställa in andra huvudförhandlingar kontaktar hovrätten parterna. Hovrätten vill påminna...

Share Öppna i ny flik

Fler häktade för människorov m.m.

2020-03-16

 Ytterligare en person har häktats på sannolika skäl misstänkt för människorov, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Krav på lönegaranti vid företagsrekonstruktion måste framställas under den tid rekonstruktionen pågår

2020-03-16

 Under en företagsrekonstruktion kan en arbetstagare kräva lönegarantiersättning. Det har rått en osäkerhet om hur länge arbetstagaren har rätt att framställa ett sådant anspråk. Högsta domstolen har nu kommit fram till att kravet måste framställas innan rekonstruktionen upphör.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-16

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Trelleborgs kommun.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för förberedelse till mord och grovt vapenbrott

2020-03-16

 Lunds tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män som stått åtalade för att ha planerat ett mord på Magistrats-vägen i Lund den 20 november 2019. De tre männen döms alla för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Påföljden för två av männen har bestämts till fängelse i sju år medan den tredje mannen – som endast var nitton år då han begick brotten – döms till fängelse i fem år.

Share Öppna i ny flik

Slutrapporten ”Långsiktigt nämndemannauppdrag 2016-2019” har lämnats till regeringen

2020-03-13

 Domstolsverket har avslutat sitt kommunikationsuppdrag inför nämndemannavalet. Regeringsuppdraget redovisas i en slutrapport som har lämnats in till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-03-13

 Dom i målet mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby har idag meddelats av Uppsala tingsrätt. Tingsrätten dömer en person för misshandel i åtta fall till villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar, en person för misshandel och olaga tvång till villkorlig dom med 80 dagsböter och en person för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till villkorlig dom med samhällstjänst i 160 timmar. Den misshandel som det har varit fråga om anses inte som ringa.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten undanröjer en dom från Södertörns tingsrätt eftersom en nämndeman varit jävig

2020-03-13

 Sedan en nämndeman "gillat" inlägg på Facebook av en person som synbarligen är medlem i Bandidos har nämndemannen ansetts jävig att döma i ett mål där den åtalades roll i Bandidos var av betydelse

Share Öppna i ny flik

Mål om bl.a. synnerligen grovt vapenbrott tas om i tingsrätten

2020-03-13

 Svea hovrätt har idag återförvisat ett mål till tingsrätten eftersom en av nämndemännen har ansetts jävig när tingsrätten avgjorde målet i juli 2019.

Share Öppna i ny flik

Brottet olaga förföljelse är i sig inte ett artbrott

2020-03-13

 I avgörandet behandlar Högsta domstolen frågor om straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse, liksom hur annan till brottet kopplad brottslighet ska bedömas.