Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter

2022-03-08

 Inom kort ansluter Eksjö och Jönköpings tingsrätter till försöksverksamheten med snabbare lagföring.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter

2022-03-08

 Inom kort ansluter Eksjö och Jönköpings tingsrätter till försöksverksamheten med snabbare lagföring.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot avstyckning inom strandskyddsområde

2022-03-08

 Högsta domstolen har inte tillåtit en avstyckning inom ett strandskyddsområde för att bilda en bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning.

Share Öppna i ny flik

Döms till fängelse 12 år för grova sexualbrott

2022-03-08

 Den åtalade mannen har erkänt det mesta som åklagaren påstått i åtalet och har också medgivit skadeståndsanspråket.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-07

 Det strider inte mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) att en person som fyllt 18 år och som har ett socialt nedbrytande beteende ges tvångsvård som innefattar ett frihetsberövande.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-03-04

 Remissvar avseende Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om byte av efternamn; fråga om ersättning för rättegångskostnader

2022-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en sammansättning där alla domstolens ledamöter ingår (plenum), prövat frågan hur ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett mål i allmän förvaltningsdomstol ska hanteras och funnit att sådana yrkanden ska avvisas.

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för medhjälp till förberedelse till mord i Södra Stockholm

2022-03-04

 Mannen har häktats av tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till förberedelse till mord. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden. Åtal ska väckas senaste den 17 mars 2022, om inte åklagaren dessförinnan kommer in med en begäran om åtalsförlängning. Tingsrätten har också meddelat ett s.k. yppandeförbud för de som deltagit vid förhandlingen bakom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för dråp på sin bror

2022-03-04

 Den kvinna som åtalats för mord på sin bror, har idag dömts till sex års fängelse för dråp. Tingsrätten har funnit det utrett att brodern inte förstod följderna av att ta den dödliga dos tabletter som kvinnan ställt fram till honom.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.