Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål avseende grovt koppleri, grovt bokföringsbrott och olaga hot, m.m.

2021-07-20

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 40-årig man till fängelse för grovt koppleri, grovt bokföringsbrott, olaga hot och narkotikabrott vid två tillfällen. Samtidigt döms två kvinnor för narkotikabrott och tre män för köp av sexuell tjänst.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i mål om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter

2021-07-16

 Tingsrätten kommer att meddela dom i målet den 12 augusti 2021, kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Bodelning och gåvor till hustrun innebar en kränkning av barnens laglott

2021-07-16

 En äldre man gav under de sista åren av sitt liv flera gåvor till sin hustru och de genomförde också en bodelning under äktenskapet. Gåvorna och bodelningen innebar att ca 120 miljoner kr överfördes till hustrun som enskild egendom. Sedan mannen avlidit gjorde hans tre barn från ett tidigare äktenskap gällande att deras laglotter hade kränkts och att hustrun skulle återbära viss del av värdet av vad som tidigare hade överförts till henne (det s.k. förstärkta laglottsskyddet). Högsta domstolen har bifallit barnens talan.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot asylsökande i RFSL:s lokaler i Stockholm

2021-07-16

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en tidigare anställd hos RFSL Stockholm gällande våldtäkter och sexuella ofredanden. Hovrätten dömer mannen för tre våldtäkter och två sexuella ofredanden till fängelse i tre år och fyra månader.

Share Öppna i ny flik

Tre män från det åklagarna kallat Rissnenätverket döms till fängelsestraff för förberedelse till mord och grova vapenbrott

2021-07-16

 Tre män från det åklagarna kallat Rissnenätverket döms till fängelsestraff för förberedelse till mord och grova vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om garantipension

2021-07-16

 Fråga om det förhållandet att det genom rättspraxis har klarlagts att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU-rätten utgör synnerliga skäl för att ompröva ett beslut om sådan pension. (Mål nr 1788-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6007-20).

Share Öppna i ny flik

Återköp av en bil hindrade inte krav på prisavdrag

2021-07-15

 Efter att ha köpt en begagnad bil för 460 000 kr upptäckte köparen att uppgifter om mätarställningen var felaktiga. Han påtalade detta hos bilhandlaren som köpte tillbaka bilen. Återköpspriset understeg det köparen hade betalat med cirka 100 000 kr. Högsta domstolen har nu funnit att återköpet inte har hindrat köparen från att kräva prisavdrag enligt konsumentköplagen för felet med mätarställningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Vetlanda-målet

2021-07-14

 Eksjö tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för sju fall av försök till mord i Vetlanda i mars i år. Tingsrätten dömer den åtalade mannen för försök till mord i sju fall. Påföljden bestäms till fängelse på livstid. Tingsrätten har också beslutat att den åtalade mannen ska utvisas och att han ska betala skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Mord på hustrun gav livstids fängelse

2021-07-14

 2020 trädde nya bestämmelser om straffet för mord i kraft. Syftet är att livstids fängelse ska utdömas i större utsträckning än tidigare. Under våren 2021 har Högsta domstolen tagit ställning till flera mål där de nya bestämmelserna har aktualiserats. I det senaste målet har domstolen prövat bl.a. hur bestämmelserna ska tillämpas vid mord på nära anhöriga.

Share Öppna i ny flik

Stort antal personer dömda för allvarlig nätverksbrottslighet

2021-07-14

 Tingsrätten har idag dömt ledaren för Vårbynätverket till fängelse i 17 år och 10 månader. Ytterligare 26 personer har dömts för allvarlig brottslighet, som begåtts inom nätverk eller haft koppling till nätverkskriminalitet under våren 2020. Majoriteten av brotten har haft koppling till Vårbynätverket.