Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-04

 En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i hovrätten i Telia-målet

2021-02-04

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i Telia-målet som gällt påståenden om att anställda i TeliaSonera lämnat mutor till personer i Uzbekistan i samband med koncernens etablering i landet. Tre personer åtalades för grov bestickning men friades i Stockholms tingsrätt. Även hovrätten frikänner nu de tre tilltalade på samtliga punkter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-02-03

 

Fråga om Försäkringskassan har haft rätt att neka utbetalning av assistansersättning till en försäkrad på den grunden att assistentens arbetstid överstiger dennes arbetsförmåga enligt meddelat beslut om sjukersättning. (Mål nr 1793-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3407-19).

Share Öppna i ny flik

Ett rättesnöre i rätten

2021-02-03

 Tilltala varandra med titel, behandla varandra med respekt och undvik värdeladdade ord - det är några av de uppmaningar som finns i de uppdaterade handlingsreglerna för uppträdande i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms i korruptionsmål rörande Statens fastighetsverk

2021-02-03

 Tingsrätten dömer en f.d. fastighetschef på Statens fastighetsverk (SFV) för bl.a. grovt tagande av muta och trolöshet mot huvudman, grovt brott till fyra års fängelse. Två entreprenörer döms för liknande brott till fängelse, och en tredje för grovt givande av muta till villkorlig dom. En tidigare generaldirektör för SFV frikänns från åtalet om tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-02-03

 

Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. (Mål nr 6151–6159-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1142–1150-20). 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Åtalet mot en person för människohandel har ogillats. En advokat som tidigare entledigats blir ersättningsskyldig för merkostnader i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Åtalet mot en person för människohandel har ogillats. En advokat som tidigare entledigats blir ersättningsskyldig för merkostnader i målet.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-02-02

 Remissvar avseende promemorian Förarbevis för vattenskoter

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-02

 I veckans inlägg skriver domaren Johan Thorblad om internationellt rättsligt samarbete och vad det rättsliga samarbetet innebär för en tingsrätt.