Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Sen lagföring av ett mål om grovt rattfylleri påverkade valet av påföljd

2021-11-11

 Det tog omkring fyra år att lagföra en person som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Tiden för lagföring i tre instanser har tillsammans med andra omständigheter kring den tilltalades person medfört att villkorlig dom i förening med samhällstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd. Tidsutdräkten ansågs dock inte vara sådan långsam handläggning som kränkt den tilltalades rätt till prövning inom skälig tid.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

2021-11-11

 I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs två personer skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Ett svenskt bolag delgavs motsvarande misstankar i november 2018. Åklagaren har i dag väckt åtal.

Share Öppna i ny flik

Charges have been filed regarding complicity in serious crime against international law in Sudan

2021-11-11

 In June 2010, a preliminary investigation regarding violations of international humanitarian law in Sudan between the years of 1997 and 2003 was initiated. In November 2016, two persons were served with reasonable suspicions concerning complicity in serious crime against international law. A Swedish company was served with corresponding suspicions in November 2018. The prosecutor has today filed charges.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-11

 Regeringen har den 11 november 2021:

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om mord på Årstabron

2021-11-10

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre personer som påstås vara inblandade i ett mord som begicks på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

En socialnämnd får föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ensamkommande barn

2021-11-10

 För att två ensamkommande barn skulle få flytta till en kvinna som kommit till Sverige och som sagt att hon var mor till barnen krävdes enligt socialnämnden att moderskapet fastställdes av domstol. Sedan tingsrätten och hovrätten avvisat socialnämndens talan för barnens räkning har Högsta domstolen nu kommit fram till att socialnämnden får föra en sådan talan.

Share Öppna i ny flik

Förverkande av villkorligt medgiven frihet

2021-11-10

 Högsta domstolen har i två mål gett vägledning när det gäller förverkande av villkorligt medgiven frihet för den som efter ett tidigare fängelsestraff har begått ny brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten prövar inte överklagandet om jäv i Bollebygds kommunstyrelse

2021-11-10

 Kammarrätten ger inte prövningstillstånd i ett mål som handlar om jäv när kommunstyrelsen svarade på frågor om en upphandling.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-09

 Vi har tidigare berättat om att Södertörns tingsrätt sedan januari 2020 är med i projektet Snabbare lagföring. I veckans inlägg på Domarbloggen skriver rådmannen Fredrik Nydén om hur det går i projektet och om fortsatta planer för försöksverksamheten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsbidrag

2021-11-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat rätten till bostadsbidrag för en förälder som har sitt barn boende hos sig varannan vecka men som inte har vårdnaden om barnet.