Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om hets mot folkgrupp

2023-10-12

 Den man som har åtalats för hets mot folkgrupp genom att hösten 2020 ha spridit en ljudsatt film där bl.a. en koran bränns och lämnas utanför en moské, har idag dömts för brottet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 20-åring för ohörsamhet mot ordningsmakten

2023-10-11

 Tingsrätten har i dag avkunnat dom i ett mål gällande ohörsamhet mot ordningsmakten. En 20-årig kvinna döms att betala 90 dagsböter om 50 kronor.

Share Öppna i ny flik

Förhandsavgöranden i fokus för möte på högsta domstolsnivå

2023-10-11

 Ett 60-tal domstolschefer och andra domare från de högsta förvaltningsdomstolarna i EU träffades i Stockholm i början på veckan.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-10-10

 Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i målet och dom kommer att meddelas den 24 oktober 2023, kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-10

 Veckans blogginlägg handlar om hedersförtryck. Vi går igenom hur lagen utvecklats, vad andra myndigheter gör för att motverka brotten och stöd för brottsoffer och anhöriga.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-10-10

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2023-10-09

 Högsta förvaltningsdomstolen återförvisar mål om upphandling till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Målet som rör åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet

2023-10-09

 

Huvudförhandlingen i det mål där en man i 60-årsåldern står åtalad för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt avslutades den 28 september 2023. I samband med huvudförhandlingens avslutande beslutade tingsrätten att den tilltalade skulle vara kvar i häkte till dess dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Tingsrätten har efter fortsatt enskild överläggning denna dag beslutat att det inte längre finns sk&au...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkrav av omställningsstöd

2023-10-09

 Förvaltningsrätten har i dag meddelat domar i mål om återkrav av tidigare beviljat omställningsstöd från fyra studentnationer i Uppsala. Förvaltningsrätten avslår studentnationernas överklaganden och anser att studentnationerna inte har haft rätt till omställningsstöd eftersom de mottagit annat stöd för vissa särskilda kostnader. Studentnationerna är därför återbetalningsskyldiga för det omställningsstöd de tidigare beviljats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-10-06

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 8958-23.