Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Konsument får ersättning av bank för obehöriga transaktioner som gjorts från konsumentens konto

2022-06-21

 En konsument som till följd av ett bedrägeri hade lämnat ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa agerade grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Konsumenten ska därför inte svara för mer än 12 000 kr av de transaktioner som genomförts.

Share Öppna i ny flik

En proportionalitetsbedömning ledde till att en ansökan om förhandsbesked måste prövas

2022-06-21

 Ägarna av en fastighet begärde ett förhandsbesked på att de tilläts bygga ett enfamiljshus på fastigheten. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Kommunen avslog begäran med hänvisning till det s.k. detaljplanekravet. Någon egentlig prövning av lämpligheten av åtgärden gjordes därför inte.

Share Öppna i ny flik

Fyra tidigare Ericsson-anställda frikänns från åtal om grov bestickning

2022-06-21

 En enig tingsrätt har idag frikänt fyra tidigare Ericsson-anställda från åtal om grov bestickning. Skälen för det är i huvudsak att åklagaren inte har lyckats bevisa att två av de tre påstådda mottagarna av mutor eller otillbörliga belöningar ingår i den begränsade krets av mutbara personer som anges i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vad gäller den tredje påstådda mottagaren har åklagaren inte lyckats visa att mutor eller otillbörliga belöningar lämnats till denne.

Share Öppna i ny flik

Två polismän döms till vardera ett års fängelse

2022-06-21

 Polismännen, som bland annat var åtalade för olaga frihetsberövande, falsk tillvitelse och misshandel, döms för att ha ljugit om att en oskyldig person hade hotat dem.

Share Öppna i ny flik

Två döms för sprängning av polishuset

2022-06-21

 Tingsrätten dömer två personer för att ha varit delaktiga i sprängningen av polishuset i Helsingborg i oktober 2017. En tredje person frikänns.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-20

 Örebro tingsrätt har avslutat huvudförhandlingen i målet. Dom kommer att meddelas den 27 juni 2022, klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-20

 Dom i mål om rättsprövning .

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-20

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-17

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om anslutning av enskild väg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-06-17

 Domen i B 3622-21 är framflyttad från den 17 juni 2022 till den 23 juni 2022.