Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för allvarliga omsorgsbrister, B 5538-18

2019-05-28

 Tingsrätten har i dag dömt två föräldrar för vållande till kroppsskada, grovt brott, sedan de inte gett sitt barn tillräckligt med näring och därmed orsakat att barnet svultit. Eftersom de inte överlämnade barnet efter att det omhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) döms de också för egenmäktighet med barn, grovt brott. För den ena föräldern har påföljden...

Share Öppna i ny flik

Dom mot man som sköt gäst med hagelgevär

2019-05-28

 Vänersborgs tingsrätt dömde idag en 32-årig man till ansvar för mord och brott mot griftefrid till fängelse i 18 år. Tingsrätten dömde samtidigt mannens sambo, en 28-årig kvinna till ansvar för grovt skyddande av brottsling och bestämde påföljden för henne till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Tre dömda för allvarliga narkotikabrott till långa fängelsestraff

2019-05-28

 Tingsrätten har idag dömt en 30-årig utländsk medborgare för grovt narkotikabrott till fängelse fem år och utvisning på femton år samt en 27-åring och en 31-åring för synnerligt grovt narkotikabrott i båda fallen till fängelse sex år. Samtliga tre har agerat som kurirer vilka hämtat och sedan transporterat narkotika som levererats från en utlands¬¬registrerad lastbil i Jönköpingsområdet....

Share Öppna i ny flik

Att lagra varor som skyddas av upphovsrätt är straffbart om varorna är avsedda för försäljning

2019-05-28

 En butiksägare sålde kläder med upphovsrättsligt skyddade motiv. Förutom kläder i butiken lagrade ägaren liknande kläder i två olika lager. Han åtalades för att ha begått brott mot bl.a. upphovsrättslagen. Högsta domstolen har kommit fram till att butiksägaren ska dömas även beträffande de lagrade varorna.

Share Öppna i ny flik

DOM I STÖRRE EKOMÅL

2019-05-28

 Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mellan Ekobrottsmyndigheten och sju tilltalade. Huvudförhandlingen i målet pågick under 23 huvudförhandlingsdagar och domen är på drygt 400 sidor. I domen prövar tingsrätten åtal avseende bedrägerier, grova bokföringsbrott, näringspenningtvätt-grovt brott och brott mot aktiebolagslagen

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot sju personer i målet om försök till synnerligen grovt narkotikabrott i Fredriksberg

2019-05-28

 Vid Falu tingsrätt har i dag åtal väckts mot flera personer i ett uppmärksammat mål om försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen börjar onsdagen den 5 juni.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord i Segeltorp

2019-05-28

 Åtal i målet väcktes idag den 28 maj 2019. Huvudförhandlingen kommer att inledas den 12 juni 2019. Den sista huvudförhandlingsdagen är planerad till den 20 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående mord i Enskededalen

2019-05-27

 Åtal har idag väckts vid Södertörns tingsrätt beträffande mord den 16 december 2018 i Enskededalen.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer tre personer för grov våldtäkt i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm

2019-05-27

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt. Tre män döms enligt den nya sexualbrottslagen som bygger på frivillighet. Två av dem döms till fängelsestraff medan den tredje döms till rättspsykiatrisk vård.

Share Öppna i ny flik

Färdtjänstnämnden har inte haft rätt att begränsa antalet resor

2019-05-27

 Färdtjänstnämnden har gjort gällande att begränsningen av antalet färdtjänstresor varit ett politiskt beslut som inte går att överklaga enligt färdtjänstlagen. Idag har förvaltningsrätten i de första fyra av ett flertal mål bedömt att individuella och överklagbara beslut har fattats för varje klagande genom det informationsbrev som nämnden skickat ut. Färdtjänstnämnden har inte visat att det...