Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare beredningsåtgärder i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-04-29

 Domen i det s.k. Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Avgörande om beviskravet avseende målsägandens ålder

2019-04-29

 I ett mål om sexualbrott mot barn har frågan uppkommit om målsäganden var under 15 år vid tiden för gärningarna. Högsta domstolen har kommit fram till att den frågan ska prövas enligt sedvanliga beviskrav i brottmål, dvs. det ska vara ställt utom rimligt tvivel att målsäganden var under 15 år.

Share Öppna i ny flik

Information om pressträff i samband med att dom i målet gällande morden i Vivalla meddelas

2019-04-29

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 2 maj 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkmord i Rwanda

2019-04-29

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om folkmordet i Rwanda 1994. Även hovrätten dömer den åtalade för folkmord och grovt folkrättsbrott till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Skyddstillsyn med samhällstjänst för flera fall av sexuella ofredanden och sexuella övergrepp

2019-04-26

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en 23-årig man åtalats för två fall av försök till våldtäkt och nio fall av sexuellt ofredande. Mannen har hela tiden nekat till brott.

Share Öppna i ny flik

Två rumänska män döms för människohandel - sexköpare döms för oaktsam våldtäkt

2019-04-26

 Tingsrätten har idag dömt två rumänska män för människohandel där brottsoffret är en ung rumänsk kvinna som har exploaterats för sexuella ändamål. Männen har genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av kvinnans utsatta belägenhet och med andra otillbörliga medel rekryterat kvinnan i Rumänien, transporterat henne till Sverige och här under ca tre veckors tid under sommaren 2018 inhyst henne ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-04-26

 Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren.

Share Öppna i ny flik

Entledigande av styrelseledamöter i en stiftelse

2019-04-26

 Styrelseledamöter i en stiftelse har handlat i strid mot bestämmelserna om jäv. De har enligt Högsta domstolen misskött sina respektive uppdrag så att de ska entledigas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-04-26

 Ingår åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen i det uppdrag som följer av biträdets förordnande i ett ärende om utvisning eller avvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom angående tjänstefel vid svensk ambassad i utlandet

2019-04-26

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en tjänsteman för att under år 2014 uppsåtligen ha begått tjänstefel till villkorlig dom. Åtalet omfattade 74 ärenden om s.k. Schengenviseringar för turism i Sverige. Tingsrätten har ogillat åtalet beträffande flertalet ärenden. Tjänstemannen var även åtalad för medhjälp till eller anstiftan till grov urkundsförfalskning men även i den delen har den tilltalade...