Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till mord i Helsingborg

2022-10-17

 Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat dom i ett överklagat mål från Helsingborgs tingsrätt om bland annat förberedelse till mord i Helsingborg. Liksom tingsrätten dömer hovrätten tre personer till fängelse medan tre personer frikänns.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens förlag till nya föreskrifter för mätning av el

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av gasnätsverksamhet

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet

Share Öppna i ny flik

Information om den fortsatta rättegången i mål B 769-22

2022-10-14

 

Tingsrätten har under förmiddagen hållit tilläggsförhör med den tilltalade. Därefter har vittnesförhör hållits. Förhör med vittnen kommer att pågå under resten av dagen samt under måndagen den 17 oktober. Rättegången hålls inom stängda dörrar och det är för närvarande oklart om någon ytterligare rättegångsdag kommer att behövas.

Information om någon del av slutanförandena, som tidigast kan hållas under eftermiddagen den ...

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Share Öppna i ny flik

Skyldigheten att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation var inte preskriberad

2022-10-14

 Den som har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation, t.ex. vid en aktieaffär, kan föreläggas att betala en sanktionsavgift. Om ett sådant s.k. sanktionsföreläggande inte godkänns, kan saken prövas i domstol. Det sker genom att Finansinspektionen väcker talan vid Stockholms tingsrätt. Ett sanktionsföreläggande ska delges den enskilde inom två år från överträdelsen. Högsta domstolen har nu prövat frågan om en domstol kan ålägga en enskild att betala en sanktionsavgift av det aktuella slaget när sanktionsföreläggandet har delgetts i tid men talan vid domstol har väckts först efter tvåårsfri...

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-10-14

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre män för inblandning i mord på en 12-årig flicka i samband med en skottlossning den 2 augusti 2020 i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Åtal för grovt jaktbrott ogillat även av Svea hovrätt

2022-10-14

 Svea hovrätt fastställer Västmanlands tingsrätts friande dom angående åtal för grovt jaktbrott i det så kallade vargmålet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2022-10-14

 Beslut i mål om rättsprövning.