Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en taxiförare i Borlänge för mordförsök och grov misshandel till nio års fängelse

2021-01-28

 En taxiförare körde i juli 2020 på flera personer i centrala Borlänge. Han dömdes av Falu tingsrätt till nio års fängelse för ett mordförsök och fyra fall av grov misshandel. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Biståndstagare måste betala tillbaka 369 000 kr för felaktigt utbetalt bistånd

2021-01-27

 

Förvaltningsrätten bifaller en ansökan från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Norrköpings kommun och beslutar att en kvinna som under två år och fem månaders tid tagit emot ekonomiskt bistånd måste betala tillbaka 369 254 kronor.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att kvinnan i sina ansökningar om bistånd lämnat oriktiga uppgifter om sitt civilstånd genom att ange att hon är ensamstående trots att hon var gift. Hon har också låtit bli att redovisa att h...

Share Öppna i ny flik

41 personer döms i mål om lönegarantibedrägerier

2021-01-27

 

Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 47 personer avseende bl.a. missbruk av den statliga lönegarantin enligt lönegarantilagen (1992:497). Den statliga lönegarantin innebär att staten svarar för betalning av arbetstagares lön m.m. hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Målet gäller lönegaranti till uppgivna arbetstagare i fem företag. För fyra av företagen har samma konkursförvaltare varit förordnad. Vidare har åt...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-26

 Ett beslut om förvar enligt utlänningslagen har upphävts eftersom det saknats förutsättningar för förvaret enligt EU-rätten.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-01-26

 Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i sekretessbilagor har undanröjts

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-01-26

 Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i en sekretessbilaga har delvis undanröjts.

Share Öppna i ny flik

Estoniarättegången avslutad – dom meddelas den 8 februari 2020

2021-01-26

 Huvudförhandling i det så kallade Estoniamålet avslutades under gårdagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-01-26

 Mikael Schantli arbetade som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt år 2015 till 2017 och är numera tingsfiskal, dvs. domare under utbildning. I augusti 2020 började han arbeta på tingsrätten igen efter ett års masterstudier på New York University School of Law på centrala Manhattan. I detta blogginlägg berättar Mikael lite om sin tid i New York och vägen dit.

Share Öppna i ny flik

HFD prövar inte mål om kvigan Hilda

2021-01-25

 HFD beviljar inte prövningstillstånd för mål 1353-20 om kvigan Hilda. Det innebär att Kammarrättens dom står fast.

Share Öppna i ny flik

En 22-årig man döms för mord i Tollarp till fängelse i 14 år

2021-01-25

 Åklagaren har gjort gällande att mannen den 22 november 2019 vid Vramsån i Tollarp uppsåtligen berövade en kvinna livet. Mannen har förnekat gärningen. Det står klart att kvinnan blev dödad. Hon hade ett stort antal skador som orsakats av kniv eller knivliknande föremål och avled till följd av dessa. Vissa fynd, t.ex. en gympapåse och en jacka med kniv i, vid den sannolika brottsplatsen talar för mannens skuld. Gympapåsen och förmodligen även jackan var hans. Mannen befann sig kort tid efter det att kvinnan hade blivit dödad nära den sannolika brottsplatsen och en peruk som hon hade på sig kor...