Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om bl.a. anstiftan av försök till mord på en advokat har avslutats

2020-12-04

 

Åklagaren har tidigare väckt åtal mot en kvinna för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två män och ytterligare en kvinna för delaktighet i samma brott. Åklagaren har därutöver åtalat kvinnan för anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. I samma stämningsansökan åtalas även en tredje man för försök till mord på advokaten hösten 2019....

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

2020-12-04

 Fråga om vem eller vilka som ska anses vara ett bolags långivare vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna samt om bolaget och dess långivare ska anses vara i intressegemenskap.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2020-12-04

 

0m en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling enligt 20 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (Mål nr 4998-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8119-19).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd

2020-12-04

 Svenska Ridsportförbundet beslutade våren 2017 om indragning av en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att ridsporttränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. Tingsrätten avslår emellertid ridsporttränarens krav på skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Casinomålet

2020-12-03

 Domen i det s.k. Casino-målet, B 1187-20, kommer att meddelas torsdagen den 17 december 2020 kl. 14.00 i stället för, som tidigare meddelats, den 10 december 2020.

Share Öppna i ny flik

Ny hovrättspresident och ny lagman

2020-12-03

 Regeringen har den 3 december utnämnt

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-12-03

 Regeringen har den 3 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Straffansvar för olaga integritetsintrång har inte ansetts omfatta underlåtenhet att ta bort bilder som redan har publicerats och spridits

2020-12-03

 Frågan var om olaga integritetsintrång och förtal utgör s.k. perdurerande brott, dvs. brott som fortsätter begås så länge ett visst tillstånd föreligger. Dessutom prövades om straffansvar för brottet olaga integritetsintrång, som blev straffbart först i januari 2018, även omfattar underlåtenhet (passivitet) att ta bort bilder som redan har gjorts tillgängliga och spridits, exempelvis genom att de publicerats på en hemsida på internet.

Share Öppna i ny flik

En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret

2020-12-03

 En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I folkbokföringsregistret antecknades att kvinnan fortfarande var gift med mannen i Somalia. På grund av detta registrerades mannen också som far till dottern i registret. Mannens namn och födelseår var det enda som framgick av registret.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-02

 Måndagen den 7 december inleds huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen beräknas pågå under 6 dagar i Skaraborgs tingsrätt.