Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om varning och sanktionsavgift mot Betsson

2021-06-14

 Spelinspektionen beslutade i juni 2020 att meddela Betsson Nordic Ltd en varning och att bolaget skulle betala en sanktionsavgift om 20 miljoner kr. Förvaltningsrätten gör nu andra tolkningar av vissa bestämmelser i spellagen än Spelinspektionen gjort, och bifaller därför Betssons överklagande.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord på äldre kvinna till fängelse på livstid

2021-06-14

 

Tingsrätten har den 14 juni 2021 meddelat dom i det mål där åklagaren har väckt åtal mot en man för mord på en äldre kvinna och misshandel mot en annan man.

Tingsrätten dömer mannen för mord och misshandel i enlighet med åtalet. Tingsrätten konstaterar i domen att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen i Uddevalla i december 2020 genom upprepat våld uppsåtligen berövat den äldre kvinnan livet samt att mannen ett par veckor senare misshandlat en annan man.

När d...

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på nyårsafton

2021-06-14

 En kvinna som åtalats för mord döms till fängelse på livstid. Hon ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga. Två personer som åtalats för skyddande av brottsling, grovt brott, döms till fängelse sex månader.

Share Öppna i ny flik

Erik Nymansson har valts till ny chefsjustitieombudsman

2021-06-14

 Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, har i dag av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om bidrag inom ramen för Kickstart

2021-06-11

 Förvaltningsrätten har bedömt att besluten om bidrag till utvecklingsprojekt inom ramen för Kickstart via Linköpings kommun utgör ett otillåtet stöd till enskilda näringsidkare.

Share Öppna i ny flik

Deldom i mål om byte av efternamn samt ersättning för rättegångskostnader

2021-06-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat frågan om en EU-medborgare får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn som har godkänts i ett annat land inom EU. Även fråga om ersättning för rättegångskostnader kan beviljas i målet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn avslutad

2021-06-11

 Huvudförhandlingen i mål om sexuella övergrepp mot barn som pågått sedan den 19 april 2021 är nu avslutad. Tingsrätten bedömer i dagsläget att det behövs fyra veckor för att sammanställa domen. Dom i målet kommer att meddelas den 9 juli 2021 kl 11.00. De två åtalade som har varit frihetsberövade ska kvarbli häkte i avvaktan på domen.

Share Öppna i ny flik

Friande dom även i hovrätten för åtal om hustrumord

2021-06-11

 Även hovrätten friar den man som åtalats för att ha förmått sin hustru att ta gift och därefter kvävt eller strypt henne till döds.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtalet i det s.k. akupunkturmålet

2021-06-11

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom och ogillar åtalet avseende grovt vållande till annans död i det s.k. akupunkturmålet.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för mordförsök

2021-06-11

 Efter skottlossningen den 11 juni 2019 i anslutning till Carl Kuylenstjernas väg i Halmstad döms nu en av skyttarna till 12 års fängelse för försök till mord och grovt vapenbrott.