Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En kvinna och en man döms i målet om människohandel

2021-03-30

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot tre personer som var åtalade för att tillsammans ha bedrivit människohandel för sexuella ändamål under perioden den 28 juni 2019 – 4 maj 2020, där en fjärde person var åtalad för grovt koppleri under viss tid. En kvinna döms för människohandel avseende två kvinnor till fängelse 3 år och 9 månader. En man döms för grovt koppleri avseende en kvinna till fängelse 2 år. De dömda ska betala skadestånd för kränkning till offren och förtjänsten av brotten förverkas. Två av de åtalade frikänns. Därutöver döms åtta män för köp av sexuell tjänst till böt...

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende händelsen på Norra begravningsplatsen i Solna

2021-03-30

 Svea hovrätt har idag i huvudsak fastställt den dom från Solna tingsrätt där två män, en 21-åring och en då vid brottet 18-åring, dömdes för bl.a. människorov, grov misshandel, grov våldtäkt och rån av två unga män på Norra begravningsplatsen i Solna i somras.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i Encro-målet inleds den 6 april 2021

2021-03-29

 Den 23 mars inkom åtal i Encro-målet, som är den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt haft sedan den 23 februari 2021 (det s.k. Stora målet). I målet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig nätverksbrottslighet knutna till Vårby och närliggande områden i södra Stockholm. Bland de tilltalade och målsäganden finns några rappartister och åtalet bygger bland annat på s.k. Encrobevisning, dvs. bevisning från chattar och konversationer som skett med Encrotelefoner.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har på nytt beslutat att avslå tilltalades begäran om avvisning av s.k. encrochatmaterial i Gamlestaden-målet

2021-03-29

 Tingsrätten har tidigare beslutat att inte avvisa bevisning rörande s.k. encrochattar. Idag har tingsrätten på nytt beslutat att avslå liknande begäranden från två tilltalade. Åklagaren har uppgett att materialet ska presenteras under den tredje huvudförhandlingsdagen, onsdagen den 1 april 2021.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-29

 Yttrande över utkast till lagrådsremissen - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Share Öppna i ny flik

Beslut i häktesfråga i det stora narkotikamålet

2021-03-29

 Tingsrätten har idag beslutat att häva häktningen beträffande en person som är åtalad för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Share Öppna i ny flik

Vad gäller när en part uppger att ett kompletteringsföreläggande inte har kommit fram?

2021-03-29

 Ett bolag ansökte om stämning men skrev inte under stämningsansökan. Tingsrätten skickade ett kompletteringsföreläggande med e-post men något svar kom inte in. Ansökan avvisades därför. Bolaget överklagade och uppgav att kompletteringsföreläggandet aldrig hade kommit fram. Målet i Högsta domstolen rörde frågan om bolaget hade haft giltig ursäkt för att inte svara på föreläggandet i tid.

Share Öppna i ny flik

Försäkringsersättning minskas till hälften

2021-03-26

 En bil förstördes genom en brand. Vid skaderegleringen lämnade bilägaren oriktiga uppgifter. Högsta domstolen har nu funnit att försäkringsersättningen till följd av det ska minskas (sättas ned) till hälften.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i ett mål där en tidigare polisman frikänts från ansvar för våldtäkt

2021-03-26

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en tidigare polisman i Örebro åtalats för våldtäkt, tjänstefel, dataintrång och brott mot tystnadsplikten m.m. Hovrätten, som endast prövat våldtäktsåtalet, anser att åklagaren inte har bevisat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller av någon annan anledning inte deltagit frivilligt.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot att tillämpa en bestämmelse i den svenska alkohollagen

2021-03-26

 Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att den s k bildregeln i den svenska alkohollagen strider mot EU-rätten. Det föreligger därför hinder för domstolen att tillämpa bildregeln för att förbjuda marknadsföring från en svensk producent av alkoholdrycker på sätt som Konsumentombudsmannen (KO) yrkat. Domstolen har istället, enligt ett alternativt yrkande från KO, tillämpat en annan regel i alkohollagen. Två av de ifrågasatta marknadsföringsinläggen har därför tillåtits, medan fyra har förbjudits.