Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om föreläggande för att minska bullerstörningar vid Boovallen

2019-11-08

 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har förelagt om vissa försiktighetsmått för att minska bullerstörningar vid Boovallen och beslutet har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2019-11-08

 Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.

Share Öppna i ny flik

Advokats skadeståndsansvar för rådgivning

2019-11-07

 Högsta domstolen har tidigare avgjort frågor om en advokats skadeståndsansvar. Nyligen prövades ett mål om en advokat varit oaktsam vid sin processföring. Nu följer domstolen upp det avgörandet med ytterligare ett mål. Detta rör främst frågan om hur aktsamhetsbedömningen ska gå till när en advokat lämnat rådgivning i skattefrågor.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för mord och medhjälp till mord på Ramels väg den 30 mars 2017

2019-11-07

 Malmö tingsrätt har i dag dömt en 28-årig man för mord till 18 års fängelse. Samtidigt har en 28-årig man och en 24-årig man dömts för medhjälp till mordet till fängelse i fyra år respektive i sju år. En 24-årig man har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot äldre

2019-11-07

 Åklagaren har väckt åtal mot tre personer för ett mycket stort antal grova stölder och grova bedrägerier som riktat sig mot i huvudsak äldre personer. Uddevalla tingsrätt har idag dömt de tre personerna för mellan 15 och 28 fall av grov stöld samt mellan nio och 41 fall av grova bedrägerier och försök till grova bedrägerier.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-11-07

 Försäkringskassan har avvisat en ansökan om sjukpenning. I samband med att avvisningsbeslutet omprövades prövade kassan ansökan i sak. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Försäkringskassan är skyldig att ompröva det sistnämnda beslutet (Mål nr 2352-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9066-18).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-11-07

 Regeringen har 7 november 2019 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-11-07

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller i vilken utsträckning uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess (Mål nr 4959-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2832-19).

Share Öppna i ny flik

Mannen som hotade att spränga Malmö centralstation döms för grovt olaga hot

2019-11-06

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot den man som i juni 2019 hotade att spränga Malmö centralstation med en bomb. Mannen döms för grovt olaga hot, och påföljden bestäms till villkorlig dom. Mannen ska också betala skadestånd till flera brottsoffer samt utvisas ur riket.

Share Öppna i ny flik

Åtal har idag väckts för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda

2019-11-06

 Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda. Enligt åtalet ska den tilltalade ha bedrivit underrättelseverksamhet i Sverige och utlandet mot oppositionella ahwazier med ursprung i Iran. Åtalet gäller tidsperioden april 2015 - februari 2019.