Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2024-01-18

 Fråga om självvald isolering i hemmet kan vara sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för att bereda en person vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-01-16

 En tingsrättsdom som överklagats kan beaktas vid prövning av om en utlänning har rätt till uppehållstillstånd på grund av arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kriminalvård i anstalt

2024-01-16

 Fråga om Kriminalvården på grund av bestämmelsen om litispendens i förvaltningslagen varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa till samma person överklagats till domstol

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-01-16

 Från och med den 1 januari 2024 har straffen skärpts för tolv brott som anses ha en tydlig koppling till det ökade grova våldet i samhället. I dagens blogginlägget kan du läsa om vilka brott som omfattas och varför riksdagen har beslutat om lagändringarna.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-01-15

 

Målen gällde rätten att ta del av raderade e-postmeddelanden som var möjliga att återskapa genom e-postsystemets funktion ”Återskapa borttagna objekt”. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att e-postmeddelandena inte längre hanterades inom respektive myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information. E-postmeddelandena var därför säkerhetskopior och inte allmänna handlingar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om utdömande av vite

2024-01-10

 En förutsättning för att ett vite ska få dömas ut är att vitesföreläggandet har fått laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande i plenum fastställt att detta gäller även när föreläggandet som sådant gäller omedelbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2024-01-09

 Sjukpenninggrundande inkomst ska beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Share Öppna i ny flik

Böter har förvandlats till fängelse

2024-01-04

 Det har av särskilda skäl ansetts motiverat från allmän synpunkt att förvandla en persons obetalda böter till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Stöld i bostad bedöms inte som grov

2024-01-04

 Den tilltalade skulle vara bärhjälp vid ett pianoköp och släpptes därför in i säljarens bostad tillsammans med köparen. När säljaren och köparen gick in i ett angränsande rum för att göra upp köpet var den tilltalade kvar i hallen. Där tog han en plånbok från en jacka. I plånboken fanns drygt 800 kr i kontanter samt kontokort och körkort.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om registrering av nyckelbiotop

2024-01-04

 Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop har inte ansetts utgöra ett överklagbart beslut.