Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Villkorlig dom för stöld på kafé

2021-10-08

 En person tillgrep en ryggsäck som innehöll bl.a. kreditkort och kläder. Ryggsäcken låg på golvet alldeles intill ägaren som besökte ett kafé. Den tilltalade döms för grov stöld till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten friar åtalad ishockeyspelare

2021-10-08

 Dom i målet som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017. Tingsrätten friar den åtalade från åtalet för misshandel.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-10-07

 Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tull och mervärdesskatt

2021-10-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat hur en tullskuld som uppkommit på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen ska beräknas när varorna omfattas av förmånstull enligt bestämmelser i ett avtal som EU har ingått med Turkiet. Dessutom har domstolen prövat om Tullverket varit rätt myndighet att besluta om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Domar: Kommuner behöver inte betala för gymnasieelevers resor vid växelvis boende

2021-10-05

 Kammarrätten har avgjort fyra mål om en kommuns ansvar för kostnader för gymnasieelevers dagliga resor till skolan vid växelvis boende.

Share Öppna i ny flik

Begränsade expeditions- och öppethållande tider den 6-7 oktober 2021

2021-10-05

 Göta hovrätt håller stängt från och med kl. 11:00 den 6 oktober till och med kl. 14:00 den 7 oktober 2021 på grund av planeringsdagar

Share Öppna i ny flik

Nu är det dags att söka till mark- och miljöfiskal

2021-10-05

 I och med rekryteringsomgången i november 2021 finns det för andra året i rad möjlighet till att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan-och byggrätt. För mer information om anställningen och rekryteringsprocessen se sidan om fiskalanstagning.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen mellan en känd politiker och en fastighetsägare flyttas till Färgskrapan i Sollentuna

2021-10-05

 Huvudförhandlingen under fyra dagar i Uppsala tingsrätt mellan en känd politiker och en fastighetsägare angående en fastighetstvist i Uppsala påbörjas den 25 oktober 2021.

Share Öppna i ny flik

Beslut om förbehåll enligt rättegångsbalken vid partsinsyn får inte överklagas särskilt

2021-10-05

 I en tvist mellan två bolag gav det ena bolaget in ett återförsäljaravtal och begärde att handlingen – när det översändes till motparten – skulle förenas med ett förbehåll om att handlingen inte fick spridas utanför processen, eftersom den påstods innehålla företagshemligheter. Tingsrätten utlämnade handlingen med sådant förbehåll. I beslutet angavs att förbehållet fick överklagas särskilt. Det andra bolaget överklagade till hovrätten som avslog ett avvisningsyrkande från det bolag som begärt förbehållet och upphävde tingsrättens beslut om förbehåll.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-10-05

 I veckans inlägg på Domarbloggen får ni läsa om Sveriges domstolars senaste insats i Bosnien-Hercegovina. Insatsen genomfördes inom ramen för det SIDA-finansierade biståndsprojektet, ICEA III, och fokuserade på jämställdhetsfrågor inom rättsväsendet.