Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Bevisbörda i mål om försäkringsersättning

2021-12-02

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller frågor om bevisbörda och beviskrav i mål om försäkringsersättning för anlagd bilbrand.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

 Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig på avdrag för koncernbidrag som ska lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering.

Share Öppna i ny flik

Vänersborgs tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat bedrägerimål

2021-12-01

 Tingsrätten dömer en 39-årig man till fem och ett halvt års fängelse för bl.a. grova bedrägerier och grov oredlighet mot borgenärer. Mannen ska även betala skadestånd med närmare 8,5 Mkr till två av målsägandena i målet. Även andra tilltalade döms för olika brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-12-01

 Dom i mål om rättsprövning av beslut avseende bygglov på fastighet i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Brottmål i den tilltalades frånvaro

2021-12-01

 Högsta domstolen har i två mål gett vägledning när det gäller förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.

Share Öppna i ny flik

Lojalitet i avtalsförhållande

2021-12-01

 I ett aktieöverlåtelseavtal föreskrevs att köparna skulle överta ett borgensåtagande från säljaren när en viss omsättning hade uppnåtts i det överlåtna bolaget. Avtalet har ansetts innebära att köparna lojalt måste verka för att omsättningen ska uppnås. Genom köparnas agerande kom i princip all omsättning att hamna utanför bolaget. Frågan var om förfarandet kunde anses stå i strid med den lojalitet parter måste visa varandra.

Share Öppna i ny flik

Målet om fusk på högskoleprovet

2021-12-01

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet om fusk på högskoleprovet. Det har dels handlat om personer som fuskat på Högskoleprovet och försäkrat att de inte har det, dels om de personer som enligt åtalet har organiserat fusket eller har hjälpt till med det.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

 Dom i mål om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2021-11-30

 Fråga om det har skett en omsättning för vilken konkursboet är skattskyldigt till mervärdesskatt.(Mål nr 511-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2709-20)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-11-30

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Tjörns kommun.