Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2023-06-29

 Vad som avses med begreppet sjukdomsfall i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 5070-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1810-20).

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott

2023-06-29

 Dom i målet meddelas den 6 juli 2023 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot ATG

2023-06-29

 Spelinspektionen beslutade den 17 november 2022 att meddela AB Trav & Galopp en varning och att bolaget skulle betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kr för överträdelser av penningtvättslagen. Förvaltningsrätten gör nu delvis andra bedömningar av resultatet av Spelinspektionens tillsyn och av brister som konstaterats i åtta kundfall, och bifaller därför ATG:s överklagande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-29

 Fråga om sekretessprövning av enskilda uppgifter vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Angående avyttring av föremål från Göta hovrätt

2023-06-28

 Sedan det blev klart att Statens Fastighetsverk har för avsikt att hyra ut den gamla Domstolsbyggnaden när Göta hovrätt flyttat därifrån, har det pågått ett febrilt arbete med att ta hand om alla föremål i huset.

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms för organiserad narkotikahantering

2023-06-28

 Två män och en kvinna döms för grovt narkotikabrott i Uppsala avseende gemensam hantering av närmare 12 kilo av den syntetiska drogen kristall (3-CMC) och amfetamin samt näst intill 9 kilo cannabis till flera års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Flera dömda för mord i Sätra

2023-06-28

 Två 17-åringar döms till sluten ungdomsvård i fyra år för mordet på en man i stadsdelen Sätra 2022. En 16-åring frikänns från åtalet för mord och en 17-åring frias från ett åtal för underlåtenhet att avslöja mord. Ytterligare två 17-åringar döms till ungdomsvård för grovt skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten friar 19-åring som åtalats för explosion på Avenyn

2023-06-28

 Tingsrätten har idag frikänt en 19-årig man åtalats för allmänfarlig ödeläggelse för att ha kastat in en handgranat på en nattklubb på Avenyn.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott, har avslutats

2023-06-27

 Huvudförhandlingen i målet har idag avslutats och dom kommer att meddelas den 6 juli 2023. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-27

 

Regeringen fann att ett bolag inte kunde överklaga länsstyrelsens beslut att inte meddela interimistiskt beslut enligt miljöbalken. Bolaget ansökte om rättsprövning av beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att regeringens beslut endast innefattade en prövning av om bolaget hade rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Regeringens beslut innefattade därmed inte någon prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter. Ansökan om rättsprövning ska därför avvisas.