Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-03-11

 Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppfyllt för en sökande som har dömts till, och fortfarande är föremål för, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning när det inte har visats att sökanden inte längre vårdas på grund av risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störningen.

Share Öppna i ny flik

Fyra års fängelse för försök till mord den 23 juni 2018 i Märsta

2019-03-11

 Attunda tingsrätt har idag dömt den 19-årige man som stått åtalad för att ha skjutit en 34-årig man i Märsta under midsommarhelgen 2018. Tingsrätten dömer 19-åringen för försök till mord och bestämmer påföljden till fängelse fyra år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-08

 Rättsprövning, utvidgat strandskydd för Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-08

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det begärda fotografiet omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig på grund av fel i lägenhetsförteckningen

2019-03-08

 Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felak-tigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2019-03-08

 Offentlig upphandling; fråga om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling men inte ska utgöra avtalsinnehåll (Mål nr 5355-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3308-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-03-08

 De frågor i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är 1. om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom som innebär att ett avtal har fått bestå på grund av tvingade hänsyn till ett allmänintresse, av den anledningen att det i domslutet har angetts att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda (jfr HFD 2017 ref. 45), 2. hur, vid...

Share Öppna i ny flik

Beslut i målet om det s.k. HA-mordet i Karlstad

2019-03-08

 Värmlands tingsrätt ogillade åtal mot två män för mord den 28 november 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-08

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Nynäshamns kommun.

Share Öppna i ny flik

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt huvudmannen i Operation Triss.

2019-03-08

 Ångermanlands tingsrätt har idag dömt huvudmannen i Operation Triss som bl.a. stått åtalad för flera narkotikabrott, misshandel och grovt penningtvättsbrott. Påföljden blev fängelse.