Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-29

 Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbesked om förmånsbeskattning av båt eftersom underlaget för ansökan var bristfälligt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2020-04-28

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Fredrika Blom om sin praktik vid Europaparlamentet i Bryssel. Fredrika Blom har praktiserat som juristlingvist och för det krävs det att man har en juristexamen och dessutom goda språkkunskaper.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2020-04-28

 Inkomstbeskattning; fråga om utrangeringsavdrag ska göras trots att inte hela byggnaden har rivits (Mål nr 4044-19, Kammarrätten i Stockholmss mål nr 8143-18)

Share Öppna i ny flik

Före detta ordföranden och vicevärden hos IDA döms för grov trolöshet mot huvudman

2020-04-27

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i den fjärde rättegången avseende HSB:s bostadsrättsförening IDA i Malmö. Den tidigare ordföranden och den tidigare vicevärden/förvaltaren i föreningen döms båda för fyra fall av grov trolöshet mot huvudman till fängelse knappt 4,5 år respektive drygt 3 år. Tingsrätten dömer också företrädaren för en entreprenör för samma brott till drygt 1 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-04-24

 

Åtal ska väckas senast den 7 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten bedömer att sju pilotelever har fuskat på teoriprov

2020-04-24

 Transportstyrelsen beslutade i februari 2019 att stänga av sju elever vid en pilotskola i Nyköping från att skriva teoriprov, eftersom de ansågs ha fuskat. Kammarrätten har nu bedömt att det var rätt att stänga av eleverna.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om bl.a. förberedelse till mord på en advokat

2020-04-24

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan mot en kvinna gällande stämpling och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-04-24

 Remissyttrande över betänkandet Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om brott på förskola i Botkyrka

2020-04-24

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och kränkande fotografering på en förskola i Botkyrka i södra Stockholm kommer att påbörjas den 6 maj 2020 kl. 09.00 och beräknas pågå i två dagar. Den andra förhandlingsdagen är planerad till den 7 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-04-23

 

Åtal ska väckas senast den 7 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.