Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-01-24

 Nu är det på nytt dags för oss att besöka en tidigare notarie för att se vad som har hänt efter notarietiden. Den här gången träffar vi Lina Wogel som arbetar som specialistföredragande på Svea hovrätt. Om du också är intresserad av att arbeta som föredragande kan vi tipsa om en tjänst på Svea hovrätt där sista ansökningsdag är den 2 februari.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget (sambandsmålet)

2023-01-24

 Åklagaren har väckt åtal i sambandsmålet B 10926–22. De manliga tilltalade i mål B 10918–22 rörande åtal för mord m.m. och ytterligare en person har åtalats för narkotikabrott. Huvudförhandlingen i sambandsmålet beräknas pågå i två dagar.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om grovt svindleri m.m. – åtalet mot Swedbank AB:s tidigare vd.

2023-01-20

 

Domens meddelande

Dom i målet att meddelas den 25 januari 2023 kl. 13.30. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 13.45 den 25 januari 2023 i sal 27, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen deltar rättens ordförande chefsrådmannen Malou Lindblom samt referenten i målet rådmannen Carl R...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

 Misshandelsdom hindrar permanent uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-01-19

 Domstolsverkets promemoria Begäran om författningsändring avseende ledighet för domare för att ha en annan anställning

Share Öppna i ny flik

Två bröder döms för grovt spioneri

2023-01-19

 Tingsrätten dömer två bröder för grovt spioneri och den äldre brodern för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern döms till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om resegarantilagen

2023-01-19

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om en idrottsturnering kan anses utgöra en turisttjänst enligt 1 kap. 2 § 4 paketreselagen (2018:1217) som tillhandahålls deltagarna i turneringen (Mål nr 6588-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3269-21).

Share Öppna i ny flik

AIK Fotboll AB har brustit i hanteringen av insiderinformation – domstolen ändrar inte beslutet om sanktionsavgift

2023-01-18

 Finansinspektionen beslutade i april 2022 att AIK Fotboll AB:s hantering av insiderinformation vid en spelarförsäljning innebar en överträdelse av EU:s regelverk om marknadsmissbruk. Finansinspektionen påförde därför AIK Fotboll en sanktionsavgift om drygt en miljon kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar inte det överklagade beslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av bostadstillägg

2023-01-18

 Om det vid beräkning av hur mycket felaktigt utbetalt bostadstillägg en försäkrad ska återbetala ska beaktas vilken rätt till särskilt bostadstillägg den försäkrade skulle ha haft. (Mål nr 5089-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2891-21).