Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Långsiktighet för domstolarna tryggar demokratin

2023-03-01

 Med budgetunderlag för 2024–2026 inlämnat trycker Sveriges Domstolar på vikten av att trygga en av rättsstatens hörnstenar. - Med ökad osäkerhet behöver domstolarna vara den trygga garanten för den enskildes rättssäkerhet och för demokratin. För att domstolarna ska kunna fullgöra sin uppgift måste medelstilldelningen präglas av långsiktighet, säger Thomas Rolén, generaldirektör för Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på Länsmanstorget

2023-02-28

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig man och ytterligare tre unga män för inblandning i ett mord den 7 juli 2022 då en 22-årig man sköts till döds. En av männen döms till fängelse på livstid. En ung kvinna frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-28

 I dag får ni veta mer om det europeiska nätverket ENCJ. Nätverket arbetar för ett starkt och oberoende domstolsväsende. Domaren Carin Westerlund representerar Sverige i nätverket och hon är gästskribent hos oss den här veckan.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar för sprängladdning utanför Operakällaren

2023-02-27

 Tingsrätten har i dag dömt tre ungdomar för att i olika grad medverkat till att en bomb placerats utanför Operakällaren i augusti 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-24

 Ett bolag har inte ansetts förmedla sjukvårdstjänster i eget namn för annans räkning genom att hänvisa patienter till vårdgivare via en vårdplattform. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

19-årig man döms för mord i Karlshamn

2023-02-24

 Tingsrätten har i dag dömt en 19-årig man för mord på en 23-åring i Karlshamn den 13 april 2022. Mannen döms också för grovt vapenbrott, grovt olaga hot och olaga tvång.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett byte av gäldenär innebär att en fordran är avyttrad och att en kursvinst på fordran därför ska beskattas.

Share Öppna i ny flik

Högsta förvaltningsdomstolen presenterar sitt 2022

2023-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2022 innehåller statistik, vägledande avgöranden och artiklar som beskriver verksamheten och medarbetare på domstolen.

Share Öppna i ny flik

Rätt för fastighetsägare att bli informerade när andelar i samfällighet överfördes genom fastighetsreglering

2023-02-23

 Lantmäteriet beslutade i enlighet med en överenskommelse mellan några fastighetsägare om en fastighetsreglering som innebar att fyra fastigheters samtliga andelar i en samfällighet fördes över till fyra andra fastigheter, som inte var delägarfastigheter i samfälligheten sedan tidigare. Högsta domstolen har nu funnit att även ägarna till andra fastigheter som hade del i samfälligheten ska betraktas som sakägare.

Share Öppna i ny flik

Ett år i Sveriges Domstolar - årsredovisningen för 2022 presenteras

2023-02-22

 Årsredovisningen för 2022 visar ett verksamhetsår där Sveriges Domstolar hade en positiv trend i minskade balanser, ökad digitalisering och hög takt i verksamhetsutvecklingen. Om detta och mycket mer kan du läsa i årsredovisningen för Sveriges Domstolar som idag lämnas till regeringen.