Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Exploateringsavtal fick inte betydelse vid en fastighetsreglering

2021-10-08

 Avsteg från lagens värderingsregler vid en fastighetsreglering kräver att ett samtycke till detta har lämnats under förrättningen. Ett exploateringsavtal som hade träffats före förrättningen innebar inte att samtycke hade lämnats.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kränkningsersättning och anhörigersättning

2021-10-08

 I avgörandet uttalar Högsta domstolen vilka schabloner som ska vara utgångspunkten vid bestämmande av kränkningsersättning respektive anhörigersättning vid livshotande personskada till följd av grov vårdslöshet.

Share Öppna i ny flik

Villkorlig dom för stöld på kafé

2021-10-08

 En person tillgrep en ryggsäck som innehöll bl.a. kreditkort och kläder. Ryggsäcken låg på golvet alldeles intill ägaren som besökte ett kafé. Den tilltalade döms för grov stöld till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten friar åtalad ishockeyspelare

2021-10-08

 Dom i målet som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017. Tingsrätten friar den åtalade från åtalet för misshandel.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-10-07

 Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tull och mervärdesskatt

2021-10-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat hur en tullskuld som uppkommit på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen ska beräknas när varorna omfattas av förmånstull enligt bestämmelser i ett avtal som EU har ingått med Turkiet. Dessutom har domstolen prövat om Tullverket varit rätt myndighet att besluta om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Domar: Kommuner behöver inte betala för gymnasieelevers resor vid växelvis boende

2021-10-05

 Kammarrätten har avgjort fyra mål om en kommuns ansvar för kostnader för gymnasieelevers dagliga resor till skolan vid växelvis boende.

Share Öppna i ny flik

Begränsade expeditions- och öppethållande tider den 6-7 oktober 2021

2021-10-05

 Göta hovrätt håller stängt från och med kl. 11:00 den 6 oktober till och med kl. 14:00 den 7 oktober 2021 på grund av planeringsdagar

Share Öppna i ny flik

Nu är det dags att söka till mark- och miljöfiskal

2021-10-05

 I och med rekryteringsomgången i november 2021 finns det för andra året i rad möjlighet till att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan-och byggrätt. För mer information om anställningen och rekryteringsprocessen se sidan om fiskalanstagning.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen mellan en känd politiker och en fastighetsägare flyttas till Färgskrapan i Sollentuna

2021-10-05

 Huvudförhandlingen under fyra dagar i Uppsala tingsrätt mellan en känd politiker och en fastighetsägare angående en fastighetstvist i Uppsala påbörjas den 25 oktober 2021.