Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-31

 Regeringen har den 31 mars 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ett straff som omvandlats av tysk domstol efter skriftligt förfarande har bedömts kunna verkställas här

2022-03-31

 En tysk domstol har efter ett skriftligt förfarande beslutat att omvandla ett tidigare bötesstraff och ett tidigare fängelsestraff till en gemensam fängelsepåföljd för en svensk medborgare. Det tyska omvandlingsbeslutet har erkänts och bedömts kunna verkställas i Sverige enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-03-31

 Energimyndighetens rapport "Första, andra, tredje... Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS"

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om mord i närheten av sjön Magelungen

2022-03-31

 Åklagaren har väckt åtal mot en person som misstänks för mord mellan den 21 och 22 juni 2021 i närheten av sjön Magelungen i södra Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Måndagen den 4 April 2022 inleds huvudförhandlingen i brottmålet mot Römosseskolans tidigare ledning

2022-03-30

 Målet rör två personer som står åtalade för bl.a. grova bokföringsbrott. En av dessa är åtalad även för grov förskingring av 12,1 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat två mål till Kammarrätten i Jönköping eftersom kammarrätten inte var domför när den avgjorde målen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-29

 Vi fortsätter att titta på hur olika representanter för rättsväsendet porträtteras på TV och film. Det här är sista delen vi vår serie och nu har turen kommit till polisen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sexualbrott mot barn på internet

2022-03-29

 Tingsrätten dömer idag en man för bl.a. våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott till fängelse i fyra år och nio månader. Han döms också att betala skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i mål B 12160-14 rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-03-28

 Rättegången i mål om grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB kommer att inledas i Stockholms tingsrätt den 4 april 2022 klockan 09.00. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 17 dagar.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.