Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-04-13

 Regeringen har den 13 april 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november förra året har avslutats i dag.

2022-04-13

 

Parterna har i dag slutfört sin talan i målet där åtta personer åtalats för delaktighet i bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021. Dom i målet meddelas den 27 april 2022, kl. 11.00. Tingsrätten har – i linje med åklagarens yrkande – försatt fyra av de tilltalade på fri fot och bestämt att de övriga tilltalade ska vara häktade tills dom meddelas eller något annat beslutas i den frågan.

Rättens ordförande chefsrådmannen Nik...

Share Öppna i ny flik

Gåvor gick åter när en förälder gav dem till sitt ena barn för att det andra barnet inte skulle kunna få ut sin laglott

2022-04-13

 Högsta domstolen har i ett nytt avgörande ansett att gåvor som givaren har lämnat till det ena av sina två barn ska likställas med ett testamente. Gåvorna ska därför återbäras så att det andra barnet får ut sin laglott.

Share Öppna i ny flik

Att inte anmäla provboende utgjorde folkbokföringsbrott

2022-04-13

 En person som inte anmält byte av bostad i samband med provboende hos sin flickvän har dömts för folkbokföringsbrott.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för filmade våldtäkter

2022-04-13

 Tingsrätten har i dag dömt två män för bland annat våldtäkter som de själva filmat. För den ena mannen rör det sig om över hundra tillfällen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande våldtäkt och barnpornografi

2022-04-13

 Tingsrätten har i dag dömt i ett mål som från början var mer omfattande men där åklagaren lagt ner flera av åtalspunkterna.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-04-12

 I tidigare inlägg på Domarbloggen har vi berättat om olika yrkesroller som finns på en tingsrätt. Här arbetar bland annat rådmän, notarier, domstolshandläggare och annan administrativ personal. På många domstolar finns även beredningsjurister. Vad innebär den rollen och hur är det att arbeta som beredningsjurist på Södertörns tingsrätt? I veckans blogginlägg svarar Fanny Larsson på dessa frågor. Hon har tidigare arbetat som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt, men valt att fortsätta på domstolen som beredningsjurist efter avslutad tingstjänstgöring.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-04-12

 En ansökan om förhandsbesked i frågan om en s.k. nyckelperson inom riskkapitalbranschen har väsentlig anknytning till Sverige efter en flytt utomlands har avvisats eftersom frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär aktualiserats.

Share Öppna i ny flik

En butiksinnehavare har frikänts från ett åtal om ansvar för att felaktigt märkta cigarettpaket hade bjudits ut till försäljning i butiken

2022-04-12

 I målet var frågan om butiksinnehavaren hade haft uppsåt till att konsumenter hade tillhandahållits cigarettpaket med oriktiga hälsovarningar. I sitt avgörande har Högsta domstolen lämnat vägledning för hur uppsåtsbedömningen kan göras när det gäller om en person med övervakningsansvar har haft likgiltighetsuppsåt.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut av IVO

2022-04-11

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att tills vidare förbjuda bolaget Novolabs verksamhet med provtagning och intygsutfärdande gällande covid-19. Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl för ett sådant beslut.